• Ветеринарна медицина

  • Back

«Методи фіксації тварин»

    Відображені основні способи та техніка фіксації різних видів сільськогосподарських та домашніх тварин. Висвітлено правила поводження з тваринами, мета та вимоги до різних способів фіксації (повалів). Рекомендовано для перегляду студентам вищих навчальних закладів зі спеціальності «Ветеринарна медицина» під час вивчення клінічних дисциплін.

Тривалість 20 хв. DVD

«Герніотомія пупкової грижі»                                      

Розкрито тему «Хвороби в ділянці черева і прямої кишки», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Хірургія ветеринарної медицини». Відеофільм дає можливість ефективніше провести заняття та якісніше засвоїти матеріал студентам.

Тривалість 17 хв. DVD

«Кастрація свинок»                                                

Розкрито тему «Кастрація сільськогосподарських тварин», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Хірургія ветеринарної медицини». Це дасть можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал.

Тривалість 13 хв. DVD

«Основні загальні клінічні методи дослідження тварин»          

  Показано основні загальні клінічні методи дослідження тварин (огляд, пальпація, перкусія, аускультація і термометрія), які спрямовані на вироблення у студентів професійних вмінь і навичок.  Рекомендовано використовувати при вивченні клінічних дисциплін.

Тривалість 12 хв. DVD

«Обрізування вушних раковин у собак»                            

Розкрито техніку проведення ампутації вушних раковин у собак при вивченні оперативної хірургії. Продемонстровано фіксацію тварин, підготовку операційного поля, проведення наркозу, техніку проведення операції та накладання фіксуючої пов’язки. Рекомендовано для перегляду студентам вищих навчальних закладів зі спеціальності «Ветеринарна медицина».

Тривалість 20 хв. DVD

«Дослідження системи органів дихання у тварин»                  

  Показано дослідження системи органів дихання тварин за встановленим планом. Розкрито послідовність, методи і прийоми дослідження. Рекомендовано використовувати під час вивчення клінічних дисциплін.

Тривалість 9 хв. DVD

«Дослідження серцево-судинної системи у тварин»                  

Розкрито план дослідження серцево-судинної системи у тварин. Надано можливість студентам краще освоїти методи клінічного дослідження серця, судин, пульсу, ознайомитись з принципами електрокардіогра- фії, вимірювання артеріального кров’яного тиску.
Рекомендовано використовувати під час вивчення клінічних дисциплін.

Тривалість 10 хв. DVD

Вступ у спеціальність «Ветеринарна медицина»                      

Розкрито багатогранну діяльність працівників ветеринарної медицини, а саме: лікування тварин, ветеринарно-санітарний контроль харчових продуктів, профілактику інфекційних хвороб небезпечних для людей і тварин. Висвітлена коротка історія розвитку ветеринарної медицини та стан сучасної підготовки фахівців галузі.


Тривалість 10 хв. DVD

«Зондування тварин та птахів»                                    

Продемонстровано різні види зондів, їх будову, показання та протипоказання до застосування, техніку проведення зондування у різних видів сільськогосподарських тварин та птиці. Рекомендовано для перегляду студентам вищих навчальних закладів зі спеціальності «Ветеринарна медицина» під час вивчення клінічних дисциплін.


Тривалість 15 хв. DVD

(Visited 40 times, 1 visits today)