• Агрономія

  • Back

«Сучасна технологія посіву зернових»
Висвітлено сучасну технологію посіву зернових.
Рекомендовано для студентів аграрних вищих навчальних закладів з дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» зі спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».
Тривалість 8 хв. DVD

«Фенологічні фази розвитку озимої пшениці»
Висвітлено етапи органогенезу озимої пшениці: проростання сходів, кущення, виходу в трубку, колосіння, цвітіння, наливання зерна, молочної, воскової та повної стиглості.
Рекомендовано для студентів аграрних вищих навчальних закладів.
Тривалість 13 хв. DVD

«Бура іржа пшениці»
Навчальний відеофільм надзвичайно детально висвітлює основні стадії життєвого циклу збудника бурої іржі пшениці. За допомогою комп’ютерного моделювання і анімацій розкриває проходження кожної стадії розвитку збудника та ураження рослин.
У відеофільмі використано чітку і зрозумілу термінологію, значну кількість текстових анімацій для доступного і зрозумілого роз’яснення відеоматеріалу.
Відеоматеріал дасть можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал. Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Тривалість 10 хв. DVD

«Сучасні технології заготівлі кормів» частини 1 і 2
Розкрито тему «Сучасні технології заготівлі кормів», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Кормовиробництво». Це дасть можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал.
Навчальний відеофільм можна використати для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, для учнів ПТНЗ та слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Тривалість 10 хв. DVD

«Тепличні господарства країн світу»
Продемонстровано досвід роботи різних тепличних господарств країн світу.
Рекомендовано для студентів аграрних вищих навчальних закладів з дисципліни «Плодоовочівництво».
Тривалість 9 хв. DVD

«Онтогенез однорічних овочевих культур»
Розкрито питання індивідуального розвитку рослин протягом життя одного покоління від заплідненої яйцеклітини до природної смерті на прикладі однорічної овочевої рослини патисон.
Мета відеофільму – показати онтогенез патисона, його характеристику, розвиток та відмирання.
Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації під час вивчення дисципліни «Технологія вирощування овочів».
Тривалість 11 хв. DVD

«Самшит вічнозелений»
Розкрито тему «Вирощування посадкового матеріалу (самшит вічнозелений)», яка передбачена програмою практик із здобуття професій озеленювач, квітникар. Це дасть можливість  ефективніше провести заняття та також якісно засвоїти навчальний матеріал.
Можна використати для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, учнів ПТНЗ та слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Тривалість 9 хв. DVD

«Технологія й організація робіт з виробництва соняшнику»
Фільм створено для використання на заняттях з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання» для студентів 4-го курсу із спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». В фільмі в наочній формі розкрита технологія виконання робіт з виробництва основної олійної культури України – соняшнику.
Фільм може бути використаний як викладачами для демонстрації на заняттях, так і студентами для самопідготовки.
Тривалість  17 хв. DVD

«Технологія вирощування рису»
Розкрито тему «Технологія вирощування рису», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва». Це дасть можливість  ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал.
Навчальний відеофільм можна використовувати також для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».
Тривалість 15 хв. DVD

«Сучасна технологія вирощування томатів у відкритому грунті з використанням краплинного зрошення»
Розкрито тему «Сучасна технологія вирощування томатів у відкритому грунті з використанням краплинного зрошення», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Плодоовочівництво».
Це дає можливість студентам побачити послідовність технологічних операцій під час вирощування томатів в умовах відкритого грунту.
Можна використовувати на заняттях зі студентами усіх спеціальностей, де вивчається ця тема.
Тривалість  13 хв. DVD

«Технологія вирощування помідорів у теплицях»
Навчальний відеофільм призначений для вивчення теми «Вирощування овочевих культур у закритому грунті» з дисципліни «Плодоовочівництво». Показано всю технологію вирощування помідорів у теплицях, а саме: посів насіння у відділі проростання, вирощування дорослих рослин у теплицях, збирання врожаю, сортування, вирощування проміжних культур.
Тривалість  17 хв. DVD

«Вирощування трихограми»
Навчальний фільм розкриває тему: «Ентомофаги в боротьбі з шкідниками сільськогосподарських культур», з розділу «Біологічний метод боротьби»  дисципліни «Інтегрований захист рослин».
Зміст відеофільму дасть можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти матеріал.
Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів І-ІІ рівнів акредитації агрономічного напрямку.
Тривалість  11 хв. DVD

«Методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур згідно з новими стандартами»
Навчальний відеофільм можна використати для дисципліни «Насінництво і селекція» з розділу «Загальне насінництво» та тем «Якість насіння» і «Контроль у насінництві».
У фільмі показано організацію насінного контролю, посівні якості насіння, нові стандарти щодо визначення якості насіння сільськогосподарських культур.
Відеофільм може бути використаний для студентів вищих навчальних закладів.
Тривалість 1ч. 51 хв. DVD

«Онтогенез виноградної лози»
Розкрито тему, яка передбачена навчальними програмами з дисциплін «Плодоовочівництво» та «Технологія виробництва плодів і ягід».
Мета – показати послідовність етапів росту і розвитку винограду. Використання відеофільму дає можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал.
Тривалість  13 хв. DVD

«Формування та обрізування виноградного куща»
Розкрито технологічні процеси під час формування виноградного куща.
Фільм рекомендовано для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із дисципліни «Технологія виробництва плодів та ягід».
Тривалість 20 хв. DVD

«Сучасні технології вирощування плодових саджанців»
Розкрито тему «Сучасні технології вирощування плодових саджанців», яка передбачена програмами з дисциплін «Технологія виробництва плодів і ягід» та «Плодоовочівництво». Це дозволяє студентам побачити процес вирощування посадкового матеріалу різними способами, послідовність виконання технологічних процесів та застосування сучасної техніки у виробничих умовах.
Навчальний матеріал можна використовувати на заняттях із студентами всіх спеціальностей, де вивчається дана тема.
Тривалість  9 хв. DVD

«Характеристика сортів вишні та черешні»
Продемонстровано різні сорти вишні та черешні і їх характеристика за періодами вегетації.
Рекомендовано використовувати під час вивчення дисципліни «Технологія виробництва плодів та ягід».
Тривалість 21 хв. DVD

«Сучасна технологія вирощування суниці»
Показано сучасну технологію посадки, вирощування, збирання суниці в умовах зони Полісся.
Навчальний відеофільм може бути використаний з дисципліни «Плодоовочівництво» з теми «Культура ягідників» та спеціалізації «Плодоовочівництво» з дисципліни «Технологія виробництва плодів та ягід» з теми «Ягідні культури».
Тривалість  13 хв. DVD

«Ранньовесняні і весняні нектароносні і пилконосні рослини»
Навчальний відеофільм дає можливість поглиблено вивчити ранньовесняні і весняні медоносні рослини, що передбачено навчальною програмою з дисципліни «Основи тваринництва і бджільництва», оскільки теоретичний матеріал вивчається в осінньо-зимовий період, коли у природі немає квітучих медоносних рослин.
Тривалість  17 хв. DVD

«Окулірування плодових дерев»
Висвітлено методику проведення і техніку виконання окулірування плодових дерев.
Можна використовувати у навчальному процесі під час проходження виробничої практики, вивчення дисципліни «Плодоовочівництво».
Тривалість 10 хв. DVD

«Шкідники та хвороби сільськогосподарських культур»
Призначений для використання на заняттях з дисципліни «Захист рослин» під час вивчення тем «Основи загальної ентомології», «Основи загальної фітопатології», «Шкідники та хвороби зернових та зернобобових культур», «Шкідники та хвороби плодових культур».
У фільмі увага зосереджена на показі типів пошкоджень сільськогосподарських культур шкідниками, проявів хвороб. Можна вивчати морфологічні ознаки шкідників, особливості їх розвитку і прояви основних хвороб сільськогосподарських культур.
Тривалість 13 хв. DVD

«Розвиток справжньої борошнистої роси»
Навчальний відеофільм «Розвиток справжньої борошнистої роси» може бути використаний під час вивчення теми «Шкідники і хвороби зернових культур та методи боротьби з ними» передбачений  навчальною  програмою з дисципліни «Захист рослин». У відеофільмі показано розвиток справжньої борошнистої роси під мікроскопом в 3D форматі.
Відеофільм рекомендований для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальностей «Виробництво і переробка продукції рослинництва»  та «Організація і технологія ведення фермерського господарства».
Тривалість  8 хв. DVD

«Технологія вирощування хмелю»
Розкрито тему «Технологія вирощування хмелю», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва», що дає можливість студентам якісніше засвоїти матеріал, а викладачу ефективніше провести заняття.
Може бути використаний для студентів аграрних вищих навчальних закладів.
Тривалість  7 хв. DVD

«Отримання оздоровленого безвірусного матеріалу картоплі»
Висвітлено методи отримання безвірусного матеріалу картоплі.
Рекомендовано для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з дисципліни «Насінництво з основами селекції».
Тривалість 7 хв. DVD

«Технологія вирощування картоплі»
Висвітлено технологію посадки, догляду та збирання картоплі.
Також рекомендовано для студентів аграрних вищих навчальних закладів зі спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».
Тривалість 10 хв. DVD

«Сорти картоплі»
Продемонстровано різні сорти картоплі.
Рекомендовано для студентів аграрних вищих навчальних закладів з дисципліни «Насінництво з основами селекції» та «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».
Тривалість 14 хв. DVD

«Бджільництво, як галузь народного господарства. Загальні відомості про комах та їх значення для людини»
Навчальний відеофільм розкриває тему значення галузі «Бджільництво» для народного господарства, яка передбачена навчальною програмою дисципліни «Основи тваринництва і бджільництва», що дає можливість студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із спеціальностей «Виробництво і переробка продукції рослинництва» та «Організація і технологія ведення фермерського господарства» краще засвоїти навчальний матеріал.
Тривалість 6 хв. DVD

«Метеорологічна станція як носій первинної інформації погоди та її завбачення»
Розкрито програму спостережень і робіт на метеорологічній станції. Продемонстровано призначення, будову, принцип дії і порядок роботи агрометеорологічних приладів, за допомогою яких визначають погоду та прогноз її на наступний період, пришвидшує процес вивчення дисципліни студентами, а також дає можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал.
Рекомендовано для студентів та викладачів вищих навчальних закладів з дисципліни «Агрометеорологія».
Тривалість  19 хв. DVD

«Агрохімія для майбутнього»
Навчальний відеофільм можна використати під час вивчення дисциплін «Захист рослин», «Агрохімія», «Землеробство з грунтознавством», «Основи дослідної справи».
Також рекомендовано для студентів аграрних вищих навчальних закладів із спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».
Тривалість  28 хв. DVD

«Страхування врожаю сільськогосподарських культур»
Подано загальні поняття про страхування врожаю, суб’єкти та об’єкти страхової діяльності, функції та форми страхування сільськогосподарських культур.
Навчальний відеофільм можна використовувати під час вивчення дисципліни «Основи агробізнесу підприємства».
Рекомендовано до перегляду при вивченні теми «Майнове страхування» дисципліни «Страхування» із спеціальності «Фінанси і кредит».
Тривалість 8 хв. DVD

«Технологія і організація робіт з виробництва сої»
Фільм створено для використання на заняттях з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання» для студентів 4-го курсу із спеціальності 5.10010201«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». В фільмі в наочній формі розкрита технологія виконання робіт з виробництва найбільш розповсюдженої в світі бобової культури – сої.
Фільм може бути використаний як викладачами для демонстрації на заняттях, так і студентами для самопідготовки.
Тривалість 15 хв. DVD

«Технологія й організація робіт з виробництва озимої пшениці»
Фільм створено для використання на заняттях з дисципліни «Експлуатація машин та обладнання» для студентів 4-го курсу із спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». В фільмі в наочній формі розкрита технологія виконання робіт з виробництва основної зернової культури України – озимої пшениці.
Фільм може бути використаний як викладачами для демонстрації на заняттях, так і студентами для самопідготовки.
Тривалість 20  хв. DVD

Введення у спеціальність «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Мікрозрошення

(Visited 42 times, 1 visits today)