Економіка

Навчальний відеофільм “Менеджмент. Складання бізнес-плану розвитку підприємства”
У фільмі розкрито поняття, види, функції, завдання бізнес-плану; описано послідовність (технологію) розробки бізнес-плану підприємницької діяльності. Детально охарактеризовано розділи цього документу, висвітлено вимоги та практичні поради до їх написання, зазначено критерії  оцінювання. Проаналізовано найрозповсюдженіші помилки підприємців-початківців, озвучено шляхи запобігання розвитку безробіття, заходи сприяння зайнятості населення. Містить корисні поради, коментарі фахівців-експертів сфери бізнес-планування. Відеофільм може бути використаний не лише до практичного заняття «Складання бізнес-плану розвитку підприємства. Презентація бізнес-плану» при вивченні теми 3.2. «Стратегічне планування» дисципліни «Менеджмент» згідно з навчальною програмою для студентів спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства», а й при вивченні інших дисциплін, оскільки має  широке коло міждисциплінарних зв’язків. Перегляд відеофільму стане у нагоді всім тим, хто прагне заснувати власний бізнес, розробити бізнес-план самостійно.