Агрономія

Фізіологія рослин з основами мікробіології

Сільськогосподарські меліорації

Агрохімія

Агрометеорологія

Технологія зберігання та переробки

продукції рослинництва