Географія

Природні ресурси України та їх сучасний стан
Навчальний відеофільм розкриває тему: «Природні  ресурси України та їх сучасний стан», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Біологія». Це дасть можливість викладачеві ефективніше провести заняття, а студентам – отримати більш повну інформацію про об’єкти, що вивчаються. Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, для учнів профтехучилищ та загальноосвітніх шкіл.

0