Агроінженерія

Трактори та автомобілі. Ч. 3. Шасі

Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку

Практикум з теоретичної механіки

Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції

Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів

Машини та обладнання переробних виробництв

Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній

Гідропривід сільськогосподарської техніки

Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування

Механізація переробки і зберігання сільськогосподарської продукції

Експлуатація машин і обладнання

Будівельна техніка

Загальна електротехніка з основами автоматики

Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства

Технічний сервіс в агропромисловому комплексі

Сучасні трактори

Теплотехніка