УМО НАПН України

Агроосвіта

ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ

 РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: КРОК ЗА КРОКОМ

Електронний довідник

Головна

Зміст

Додатки

Укладачі

 

ЗМІСТ

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Розділ 1. Потенціал дослідно-експериментальних практик у загальноосвітніх навчальних закладах

1.1. Визначення доцільності здійснення дослідно-експериментальної роботи

1.2. Перспективний педагогічний досвід, дослідно-пошукова та дослідно-експериментальна робота

1.3. Ознаки педагогічного експерименту

1.4. Види нових результатів педагогічного дослідження

1.5. Нормативно-правова база управління дослідно-експериментальною роботою

1.6. Порядок організації та проведення дослідно-експериментальної роботи

Резюме до розділу 1

Опорний конспект № 1

 

Розділ 2. Розроблення програми дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: крок за кроком

Крок 1. Визначення практичних труднощів у педагогічній діяльності

Крок 2. Опрацювання науково-методичної, психолого-педагогічної літератури

Крок 3. З’ясування актуальних педагогічних проблем

Крок 4. Формулювання педагогічних проблем

Крок 5. Визначення учасників педагогічного експерименту

Крок 6. З’ясування рівня дослідно-експериментальної роботи

Крок 7. Формулювання теми дослідно-експериментальної роботи

Крок 8. Визначення об’єкта і предмета, цілей та завдань

Крок 9. Обґрунтування задуму та гіпотези

Крок 10. Створення програми дослідно-експериментальної роботи

Крок 11. Розроблення інструментарію та носіїв нововведення

Крок 12. Визначення критеріїв успішності та фактори ризику дослідно-експериментальної роботи

Крок 13. З’ясування проблем проектування дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

Резюме до розділу 2

Опорний конспект № 2

 

Розділ 3. Технологія узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи

3.1. Навчальна книга: алгоритм створення та характеристика структури

3.2. Електронні підручники: характеристика, основні вимоги

3.3. Оцінка якості методичних рекомендацій

3.4. Вимоги до оформлення педагогічного досвіду

3.5. Характеристика складових наукового звіту

3.6. Вимоги до науково-методичної статті

3.7. Програма з предмета: характеристика складових

3.8. Презентація: класифікація та правила оформлення

3.9. Вимоги до наукової доповіді

Резюме до розділу 3

Опорний конспект № 3

 

Додатки

Додаток А. Реєстраційний паспорт навчальних закладів, що ведуть дослідно-експериментальну роботу на всеукраїнському

Додаток Б. Вправи на розвиток креативності педагогів

Додаток В. Приклад оформлення програми дослідно-експериментальної роботи

Додаток Г. Оформлення заявки на проведення експерименту

Додаток Д. Приклад взаємозв’язку колективної та індивідуальної роботи над дослідно-експериментальною проблемою (за планом роботи методичної ради ЗНЗ)

Додаток Е. Рекомендації до розроблення вчителями-експериментаторами індивідуального плану роботи (за дослідно-експериментальною темою ЗНЗ)

Додаток Є. Орієнтовний план вивчення системи роботи вчителя-експериментатора

Додаток Ж. Зразок структури та змісту наукового звіту про результати дослідження

 

На початок