Агроосвіта

ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ, частина ІІ

Електронний підручник

 

Головна

Теоретичні відомості

Тести

Додатки

Список використаних джерел

Навчальна програма

Укладачі

ЗМІСТ

 

4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТРАКТОРІВ І АВТОМОБІЛІВ

4.1. Стартерні акумуляторні батареї

4.1.1. Загальні відомості про систему електрообладнання. Джерела і споживачі електричної енергії

4.1.2. Призначення, загальна будова, принцип роботи, маркування стартерних акумуляторних батарей

4.1.3. Електроліт, його приготування і властивості

4.1.4. Хімічні процеси, що відбуваються в акумуляторній батареї під час розряджання і заряджання

4.1.5. Електричні показники акумулятора: ємність, електрорушійна сила, напруга, саморозрядження, коефіцієнт електричної віддачі

4.1.6. Перевірка технічного стану акумуляторної батареї. Перевірка рівня і густини електроліту, доведення їх до норми

4.1.7. Безпека праці під час роботи з електролітом

4.1.8. Зарядження акумуляторної батареї. Введення в дію нових батарей

4.1.9. Основні несправності акумуляторних батарей, їх ознаки та способи усунення

 

4.2. Генераторні установки

4.2.1. Призначення і типи генераторних установок змінного струму

4.2.2. Конструкція та принцип роботи генераторів змінного струму з рухомою обмоткою збудження і контактними кільцями

4.2.3. Безконтактні індукторні генератори

4.2.4. Переваги і недоліки різних типів генераторів

4.2.5. Випрямлячі змінного струму, які застосовують в генераторних установках

4.2.6. Загальні відомості про регулювання напруги. Типи реле-регуляторів

4.2.7. Контактно-транзисторні регулятори напруги, їх будова і робота

4.2.8. Схема, конструкція і принцип роботи безконтактно-транзисторних реле-регуляторів

4.2.9. Генераторні установки з інтегральними регуляторами напруги, їх схеми і принцип дії

4.2.10. Основні правила експлуатації генераторних установок

4.2.11. Перевірка тиску пружини щіткотримача на щітку

4.2.12. Схеми перевірки обмоток статора на замикання і обрив. Перевірка стану ізоляції котушок

4.2.13. Перевірка справності випрямлячів, реле-регуляторів

4.2.14. Основні несправності генераторних установок та способи усунення

4.2.15. Поняття про технічне обслуговування та регулювання

 

4.3. Система запалювання

4.3.1. Призначення систем запалювання, класифікація і вимоги до них

4.3.2. Загальна будова і принцип дії батарейної системи запалювання

4.3.2.1. Конструкція і принцип роботи котушки запалювання, додаткового опору

4.3.2.2. Конструкція і принцип роботи переривника-розподільника. Регулювання кута випередження запалювання. Вакуумний та відцентровий регулятори випередження запалювання. Октан-коректор

4.3.2.3. Конденсатор

4.3.2.4. Свічки запалювання, їх конструкція, марковання

4.3.3. Контактно-транзисторна система запалювання двигунів ЗМЗ-511, ЗІЛ-ІЗО

4.3.4. Безконтактно-транзисторні системи запалювання двигунів ВАЗ-2101, ЗМЗ-452

4.3.5. Конденсаторні, тиристорні системи запалювання

4.3.6. Примусове запалювання в мікропроцесорних системах керування двигуном

4.3.6.1. Датчики мікропроцесорних систем керування двигуном

4.3.7. Будова і робота магнето високої напруги. Абрис магнето. Особливості конструкції магнето двоциліндрових двигунів. Автомат випередження запалювання. Правила встановлення магнето на двигун

4.3.8. Можливі несправності системи запалювання, їх виявлення та способи усунення. Поняття про технічне обслуговування та регулювання

4.3.8.1. Можливі несправності системи запалювання, їх виявлення та способи усунення

4.3.8.2. Технічне обслуговування систем запалювання

4.3.8.3. Встановлення і перевірка моменту запалювання

 

4.4. Система електричного пуску двигуна

4.4.1. Призначення і будова системи електричного пуску двигуна

4.4.2. Будова та принцип роботи електричних стартерів і їх тягових реле

4.4.3. Конструктивні особливості та принцип дії механізму введення привідної шестерні електричного стартера із маховиком колінчастого вала двигуна

4.4.4. Основні несправності та технічне обслуговування системи електричного пуску двигуна

 

4.5. Системи освітлення та сигналізації. Контрольно-вимірювальні прилади

4.5.1. Прилади освітлення

4.5.2. Прилади звукової сигналізації

4.5.3. Контрольно-вимірювальні прилади

4.5.4. Технічне обслуговування системи освітлення

4.5.5. Технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів

 

5. ТРАНСМІСІЯ ТРАКТОРІВ І АВТОМОБІЛІВ

5.1. Загальні відомості про трансмісії

5.1.1. Призначення і класифікація трансмісій тракторів і автомобілів

5.1.2. Загальна будова трансмісій

5.1.3. Основні вузли та механізми трансмісій

 

5.2. Гідродинамічні та гідрооб’ємні трансмісії

5.2.1. Загальні відомості про гідроприводи механізмів і машин, їх переваги та недоліки

5.2.2. Сучасний стан і основні напрямки розвитку гідроприводу

5.2.3. Призначення і використання гідроприводу

5.2.4. Основні поняття: гідропривід, гідросистема, об’ємний гідропривід, гідропередача

5.2.5. Основні складові частини елементів гідроприводу. Робочі рідини, гідромісткості та гідролінії. Фільтри. Резервуари. Гідроакумулятори

5.2.6. Загальні відомості, класифікація, характеристики, будова, принцип дії гідромашин та гідроапаратів гідроприводу

5.2.7. Класифікація та принципові схеми типових гідроприводів

5.2.8. Принцип дії об’ємних гідроприводів. їх переваги та недоліки

5.2.9. Приводи гальм

5.2.10. Схеми гідроприводів

5.2.11. Загальні відомості про гідромеханічний привід. Призначення, принцип дії, класифікація і конструктивні особливості гідромеханічних передач

5.2.12. Гідромуфта, принцип дії, переваги та недоліки

5.2.13. Гідротрансформатор, принцип дії, переваги та недоліки

5.2.14. Схеми гідромеханічних трансмісій

5.2.15. Основні несправності гідротрансформаторів, їх ознаки, способи усунення та регулювання

 

5.3. Зчеплення тракторів і автомобілів

5.3.1. Призначення зчеплень і вимоги до них

5.3.2. Класифікація зчеплень

5.3.3. Конструкція і принцип дії постійно замкнених зчеплень

5.3.4. Механізм керування зчепленням. Типи механізмів керування. Підсилювачі механізмів керування

5.3.5. Регулювання, неполадки, їх виявлення і усунення, поняття про технічне обслуговування зчеплень

 

5.4. Коробки передач, роздавальні коробки і ходозменшувачі

5.4.1. Призначення і класифікація коробок передач

5.4.2. Загальна будова і принцип дії ступінчастої механічної коробки передач

5.4.3. Призначення та конструкція синхронізаторів

5.4.4. Механізми перемикання передач. Особливості дистанційного механізму перемикання передач

5.4.5. Вплив кількості передач на експлуатаційні якості тракторів і автомобілів. Вимоги, що ставляться до коробок передач

5.4.6. Типові конструкції механічних коробок передач

5.4.7. Призначення, будова та принцип дії роздавальних коробок і ходозменшувачів. Механізми керування роздавальними коробками

5.4.8. Конструкція коробок передач з перемиканням передач на ходу. Будова і робота гідропідтискних муфт, гідроакумулятора, розподільника

5.4.9. Гідравлічна схема коробки передач без розриву потоку потужності

5.4.10. Основні несправності коробок передач, їх визначення і способи усунення

5.4.11. Поняття про технічне обслуговування та регулювання

 

5.5. Проміжні з’єднання і карданні передавачі

5.5.1. Призначення карданних передавачів. Особливості конструкції карданних передач вантажних автомобілів

5.5.2. Проміжні з’єднання та карданні передавачі тракторів, їх призначення і конструктивні особливості

5.5.3. Будова та принцип дії шарнірних з’єднань для урухомлення ведучих коліс у легкових автомобілів

5.5.4. Основні несправності та технічне обслуговування проміжних з’єднань та карданних передавачів

 

5.6. Ведучі мости колісних машин

5.6.1. Призначення, класифікація і загальна будова ведучих мостів колісних тракторів і автомобілів

5.6.2. Типи, конструкція і кінематичні схеми головних передач, їх порівняльне оцінювання

5.6.3. Кінематичні схеми переднього та заднього ведучих мостів колісних тракторів і автомобілів

5.6.4. Призначення, типи і класифікація диференціалів, їх переваги та недоліки

5.6.4.1. Конструкція і принцип роботи диференціалів

5.6.5. Способи блокування диференціалів

5.6.5.1. Механізми керування блокуванням диференціалів

5.6.5.2. Конструкція і робота диференціалів з автоматичним блокуванням

5.6.5.2.1. Самоблокувальний диференціал підвищеного тертя. Схема фрикційного блокування диференціала

5.6.5.2.2. Диференціал вільного ходу

5.6.5.2.3. Кулачковий диференціал підвищеного тертя

– Типові конструкції ведучих мостів тракторів і автомобілів

5.6.6. Призначення та класифікація ведучих півосей

5.6.7. Кінцеві передачі, їх призначення і види

– Будова і робота кінцевого передавача циліндричного типу

– Конструкція кінцевого передавача планетарного типу і його принцип дії

5.6.8. Технічне обслуговування, регулювання і можливі несправності механізмів ведучого моста колісних машин та способи усунення

5.6.8.1. Регулювання ведучого моста трактора ХТЗ-170

5.6.8.2. Регулювання ведучого моста трактора МТЗ

 

5.7. Ведучі мости гусеничних тракторів

5.7.1. Призначення, загальна будова та порядок роботи ведучих мостів гусеничних тракторів (для прикладу розглянуто ведучий міст трактора ДТ-175С)

5.7.2. Призначення та конструктивні особливості механізму повороту гусеничних рушіїв

5.7.3. Кінцеві передачі ведучих мостів гусеничних тракторів, їх будова та принцип дії

5.7.4. Основні несправності та технічне обслуговування ведучих мостів гусеничних тракторів

 

6. ХОДОВА ЧАСТИНА ТА МЕХАНІЗМИ КЕРУВАННЯ ТРАКТОРІВ І АВТОМОБІЛІВ

6.1.Ходова частина колісних машин

6.1.1. Призначення, загальна будова і вимоги до ходової частини колісних машин

6.1.2. Призначення та типи несучих елементів (остова) автомобілів і колісних тракторів, їх конструкція

6.1.3. Призначення, типи та будова підвісок автомобілів

6.1.4. Підвіска осей і мостів колісних тракторів

6.1.5. Призначення, типи, конструкція і принцип дії амортизаторів

6.1.6. Конструкція колісного рушія

6.1.7. Кочення напрямного і ведучого коліс, їх зчеплення з ґрунтом

6.1.8. Типи і загальна будова коліс

6.1.9. Призначення, типи пневматичних шин, їх конструкція, переваги та недоліки. Типи малюнків протекторів шин і їх призначення. Внутрішній тиск у шинах. Розміри і маркування тракторних і автомобільних шин

6.1.10. Заходи щодо збільшення пробігу шин

6.1.11. Особливості будови ходової частини автомобілів підвищеної прохідності

6.1.12. Агротехнічні вимоги до прохідності колісних тракторів. Регулювання дорожнього просвіту і ширини колії трактора для виконання різних технологічних операцій

6.1.13. Способи підвищення тягово-зачіпних якостей колісних тракторів і автомобілів

6.1.14. Основні несправності ходової частини колісних машин, їх визначення і способи усунення

6.1.15. Поняття про технічне обслуговування та регулювання

 

6.2. Ходова частина гусеничних тракторів

6.2.1. Загальна будова ходової частини гусеничного трактора

6.2.2. Принцип роботи, основні недоліки і переваги гусеничного рушія

6.2.3. Призначення і конструкція основних елементів гусеничного рушія

6.2.4. Типи підвісок остова гусеничних тракторів, їх конструкція

6.2.5. Питомий тиск на ґрунт і прохідність гусеничного трактора

6.2.6. Можливі несправності ходової частини гусеничного трактора та способи їх усунення

6.2.7. Поняття про технічне обслуговування та регулювання

 

6.3. Рульове керування

6.3.1. Загальні відомості про керування колісними машинами

6.3.2. Рульові урухомники залежної і незалежної підвісок

6.3.3. Рульові механізми

6.3.4. Підсилювачі рульового керування

 

6.4. Гальмівні системи

6.4.1. Призначення, класифікація та вимоги до гальмівних систем

6.4.2. Типові схеми гальмівних механізмів. Принципи роботи

6.4.3. Гальмівні механізми

6.4.4. Гальмівні приводи

6.4.5. Регулятори гальмівних сил

6.4.6. Антиблокувальні системи гальм (АБС)

6.4.7. Основні несправності гальмівних систем і способи їх усунення

 

7. РОБОЧЕ І ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ТРАКТО­РІВ І АВТО­МОБІЛІВ

7.1. Гідравлічна начіпна система

7.1.1. Призначення, загальна будова і принцип роботи гідравлічних начіпних систем

7.1.2. Призначення, конструкція, принцип дії і маркування гідронасосів ГНС

7.1.3. Призначення, конструкція, принцип дії і маркування гідророзподільників ГНС

7.1.4. Призначення, конструкція, принцип дії і маркування силових гідроциліндрів ГНС

7.1.5. Призначення і конструкція баків, трубопроводів і з’єднувальної арматури ГНС

7.1.6.Начіпні пристрої ГНС, їх призначення, схеми, будова, принцип роботи та можливості переналагодження

7.1.7. Причіпні пристрої ГНС їх призначення, будова та принцип роботи

7.1.8. Основні несправності, їх визначення і способи усунення. Регулювання та технічне обслуговування гідравлічної начіпної системи

 

7.2. Довантажувачі ведучих коліс тракторів. Регулятори глибини обробітку грунту

7.2.1. Схема гідравлічної системи трактора та способи регулювання глибини обробітку грунту

7.2.2. Призначення та принцип роботи гідравлічного довантажувача ведучих коліс трактора (гідрозбільшувача зчіпної ваги)

7.2.3. Загальна будова та принцип дії на різних режимах силового позиційного регулятора

 

7.3. Вали відбору потужності. Допоміжне обладнання тракторів і автомобілів

7.3.1. Загальні відомості про робоче обладнання

7.3.2. Вали відбору потужності

7.3.3. Начіпні пристрої, автозчепи, гідрофікований гак

7.3.4. Загальні відомості про допоміжне обладнання

7.3.5. Лебідка

7.3.6. Технічне обслуговування робочого і допоміжного обладнання

 

8. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАКТОРІВ ТА АВТОМОБІЛІВ

8.1. Загальна динаміка тракторів і автомобілів

8.1.1. Сили і моменти, що діють на трактор і автомобіль. Тяговий баланс тракторів і автомобілів

8.1.2. Баланс потужності і загальний тяговий ККД трактора

8.1.3. Тягові характеристики трактора

8.1.4. Динаміка і економічна характеристика автомобіля

8.1.5. Способи економії палива і мастильних матеріалів

 

9. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАКТОРІВ І АВТОМОБІЛІВ

9.1. Правила техніки безпеки при роботі на тракторах і автомобілях

9.1.1. Фактори, що впливають на безпеку праці на тракторах і автомобілях

9.1.2. Конструктивні елементи, які підвищують безпеку праці на тракторах і автомобілях

9.1.3. Правила безпеки праці під час підготовки машин до роботи і пуску двигуна

9.1.4. Правила безпечної праці на тракторах і автомобілях

 

На початок