ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Електронний підручник

 

Головна

Теоретичні відомості

Додатки

Навчальна програма

Укладачі

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКОЛОГОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОСЛИННИЦТВА

1.1. Технологія органічного виробництва

1.2. Особливості застосування ресурсозбережувальних та енерго¬ощад¬них технологій вирощування сільськогосподарських культур

1.3. Основи насіннєзнавства

1.4. Посівні якості насіння

 

2. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

2.1. Зернові культури – основа сільськогосподарського виробництва

 

2.2. Загальна характеристика хлібів І та ІІ групи

2.2.1. Ботанічна характеристика, морфологічні особливості зернових культур

2.2.2. Фази росту і розвитку зернових культур

 

2.3. Озимі культури

2.3.1. Біологічні особливості озимих культур

2.3.2. Причини загибелі озимих культур в зимово-весняний період

2.3.3 Контроль за станом перезимівлі озимих культур

 

2.4. Озима пшениця

2.4.1. Значення, поширення, врожайність

2.4.2. Ботанічна характеристика

2.4.3. Біологічні особливості

 

2.5. Сучасна технологія вирощування озимої пшениці

2.5.1. Попередники пшениці

2.5.2. Основний обробіток ґрунту

2.5.3. Сучасна система удобрення рослин озимої пшениці

2.5.4. Підготовка до посіву, посів

2.5.5. Ефективні прийоми боротьби з бур`янами, шкідниками та хворобами озимої пшениці

2.5.6. Особливості збирання врожаю

 

2.6. Жито озиме

2.6.1. Значення, поширення, врожайність жита озимого

2.6.2. Ботанічна характеристика жита озимого

2.6.3. Вимоги до умов вирощування озимого жита

2.6.4. Особливості сучасної технології вирощування озимого жита

 

2.7.Тритикале

2.7.1. Значення та використання тритикале

2.7.2. Біологічні особливості тритикале

2.7.3.Технологія вирощування тритикале

 

2.8. Ячмінь озимий

2.8.1. Значення, поширення, врожайність ячменю озимого

2.8.2. Ботанічна характеристика ячменю озимого

2.8.3. Біологічні особливості, зимувальні формидворучки” ячменю

2.8.4. Технологія вирощування ячменю озимого

 

2.9. Ярі культури: яра пшениця

2.9.1. Значення ярої пшениці

2.9.2. Біологічні особливості ярої пшениці

2.9.3. Технологія вирощування ярої пшениці

 

2.10. Ярий ячмінь

2.10.1. Значення ярого ячменю

2.10.2. Історія і поширення ярого ячменю

2.10.3. Ботанічна характеристика ярого ячменю

2.10.4. Біологічні особливості ярого ячменю

2.10.5. Технологія вирощування ярого ячменю

 

2.11. Овес

2.11.1. Значення вівса

2.11.2. Ботанічна характеристика вівса

2.11.3. Біологічні особливості вівса

2.11.4. Технологія вирощування вівса

 

2.12. Кукурудза

2.12.1. Господарське значення культури

2.12.2. Ботанічна характеристика

2.12.3. Підвиди кукурудзи

2.12.4. Сучасні сорти, гібриди кукурудзи

2.12.5. Біологічні особливості культури

2.12.6. Сучасні енергоощадні технології вирощування кукурудзи

 

2.13. Просо

2.13.1. Господарське значення проса

2.13.2. Ботанічна характеристика, види, сорти проса

2.13.3. Біологічні особливості проса

2.13.4. Технологія вирощування проса

 

2.14. Гречка

2.14.1. Господарське значення гречки

2.14.2. Ботанічна характеристика, види, сорти гречки

2.14.3. Біологічні особливості гречки

2.14.4. Сучасна технологія вирощування гречки

 

2.15. Рис

2.15.1. Господарське значення рису

2.15.2. Ботанічна характеристика, види, сорти рису

2.15.3. Біологічні особливості рису

2.15.4. Технологія вирощування рису

 

2.16. Сорго

2.16.1. Господарське значення сорго

2.16.2. Ботанічна характеристика, сорти і гібриди сорго

2.16.3. Біологічні особливості сорго

2.16.4. Основні елементи технології вирощування сорго

На початок