Навчальний посібник “Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин”

Навчальний посібник “Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин“

Підручник “Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології”

X