Фізіологія запліднення тварин

Відеолекція «Фізіологія запліднення тварин» є складовою онлайн-курсу «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин». Лекція триває 18 хвилин та озвучена особисто автором. Відеолекцію створено з використанням анімації, відеоматеріалів, фото та малюнків. У матеріалі відео розкрито такі питання: • ознайомлення з процесом запліднення; • суть запліднення; • фізіологічні фактори запліднення; • стадії та біологічне значення запліднення; • причини появи близнюків. Перевагою відеолекції є те, що за її допомогою досягають три основні дидактичні цілі: - швидке засвоєння студентами теоретичних знань; - розвиток теоретичного мислення; - формування пізнавального інтересу до змісту навчальної дисципліни та професійної мотивації майбутнього фахівця. Відеолекцію можна використовувати для створення дистанційного онлайн-навчання. Рекомендовано для студентів та викладачів аграрних закладів фахової передвищої освіти зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

Фізіологія родів тварин

X