• Ботаніка

  • Back

Відеолекція «Мікро- і мегаспорогенез. Запилення і запліднення» відповідає типовій програмі і є частиною онлайн-курсу дисципліни «Ботаніка». Вона триває 13 хвилин. Автор сам озвучує та веде відеолекцію. У ній висвітлено тему «Мікро- і мегаспорогенез. Запилення і запліднення» – одну із найважчих цієї дисципліни, яку теоретично неможливо пояснити. Відеолекцію створено з використанням анімації, відеоматеріалів, фото та малюнків.
У відеолекції відображено процес розвитку мікроспор у мікроспорангіях, у різноспорових та насінних рослин, формування мікроспори, типи та способи запилення та процес запліднення.
Її можна використовувати на різних етапах заняття:
– як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;
– у поясненні нового матеріалу для демонстрації;
– під час закріплення та узагальнення знань;
Рекомендована для студентів та викладачів аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 201 «Агрономія» спеціалізацій «Виробництво і переробка продукції рослинництва», «Організація і технологія ведення фермерського господарства» та «Промислове квітництво».

Мегаспорогенез. Утворення жіночого гаметофіта

Мікроспорогенез. Утворення чоловічого гаметофіта

Мейоз рослинної клітини

Що таке оцвітина? Якою вона може бути?

Що таке суцвіття? Яке значення суцвіть у житті рослин? Які бувають типи суцвіть?

Які ви знаєте прості соковиті плоди?

Мітоз рослинної клітини

Подвійне запліднення у квіткових рослин

Що таке квітка? Яка будова квітки?

Що таке одно- та двостатеві квітки? Які рослини називають одно- та дводомними?

Які є типи невизначених складних суцвіть?

Які ви знаєте прості сухі розкривні плоди?

Які ви знаєте прості сухі нерозкривні плоди?

Які є типи визначених суцвіть?

Які є типи невизначених простих суцвіть?