• Гельмінтози

  • Back

Тема відеолекцій – “Гельмінтози”.

Для сьогодення важлива інтеграція наук і дисциплін, що дозволяє сформувати у майбутнього випускника медичного коледжу професійні компетентності, які відповідають викликам сучасності.

Важливу роль в інтеграції відіграє медична біологія. За останнє десятиріччя отримані нові дані про будову і функції гельмінтів, їх життєві цикли. Саме сучасні біологічні відкриття дозволяють клінічним дисциплінам вийти на принципово новий рівень діагностики, профілактики та лікування.

Гельмінтів, їх значення в патології. та епідеміології студенти медичних коледжів продовжують вивчати на циклі професійної та практичної підготовки. Для гельмінтозів характерна різна частота неспецифічних та специфічних проявів – від безсимптомного (субклінічного) перебігу до тяжких форм, які закінчуються летально. У інвазованих осіб виникають ускладнення супутніх захворювань, хронічні алергодерматози. В Україні залишаються масовими такі гельмінтози, як ентеробіоз, аскаридоз, трихоцефальоз. Але зміни клімату, інтенсивна міграція населення стати причиною появи нових потенційно небезпечних видів гельмінтів.

Таким чином, обізнаність у темі «Гельмінтози»: уміння розрізняти біологічні особливості, проводити діагностику, лікування та профілактику є невід’ємною частиною успішної медичної професійної діяльності.

Відеолекції підготували викладачі ВНЗ «Перший Київський медичний коледж»:

Катерина Снігур

Леся Галич

Олена Водяницька

«Гельмінтози» І частина

«Гельмінтози. Тип круглі черви» ІІ частина