Гельмінтози

Тема відеолекцій – “Гельмінтози”. Для сьогодення важлива інтеграція наук і дисциплін, що дозволяє сформувати у майбутнього випускника медичного коледжу професійні компетентності, які відповідають викликам сучасності. Важливу роль в інтеграції відіграє медична біологія. За останнє десятиріччя отримані нові дані про будову і функції гельмінтів, їх життєві цикли. Саме сучасні біологічні відкриття дозволяють клінічним дисциплінам вийти на … Читати далі Гельмінтози