Автори: Василь ОВЧАРУК, кандидат ветеринарних наук, завідувач відділення «Ветеринарна медицина», викладач дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України»; Ніна ОВЧАРУК, кандидат ветеринарних наук, викладач дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України»

Автор Володимир КОСТЮК, доктор ветеринарних наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин імені академіка В. Г. Касьяненка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Академік Академії наук вищої освіти України

Автор Віталій НЕДОСЄКОВ, доктор ветеринарних наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Національного університету біоресурсів і природокористування України

Автор Віталій НЕДОСЄКОВ, доктор ветеринарних наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Національного університету біоресурсів і природокористування України

Автор Інна ПАШИНСЬКА, викладач ветеринарних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії Каховського державного агротехнічного коледжу