Куратор групи як ключовий суб’єкт формування особистості молодого фахівця

Перший крок робимо разом

Обираємо лідерів в групі

Роль куратора у виховному процесі

Адаптація студентів-першокурсників. І частина

Адаптація студентів-першокурсників. ІІ частина

Адаптація студентів-першокурсників. ІІІ частина

Взаємодія куратора з батьками

Формування свідомого відношення до навчання. І частина

Формування свідомого відношення до навчання. ІІ частина

Сьогодні суспільству потрібна людина з нестандартними підходами до вирішення нових і старих проблем, людина творча, ініціативна, з виваженою громадянською позицією, тому і кінцевою метою виховання є формування і розвиток у студентів самостійності. Значна роль у особистісному розвитку майбутнього професіонала належить куратору групи. Саме від організаторських та особистісно-професійних якостей куратора залежить вектор професійного та особистісного становлення майбутніх фахівців. Куратор – це не просто викладач, який відповідає за організацію та проведення відповідних виховних заходів, а є творцем колективу групи, який задає напрям його діяльності. Куратор бере на себе місію старшого колеги в оволодінні студентом позитивними соціальними ролями, використовуючи позааудиторну виховну роботу як «ситуації соціального досвіду поведінки». Головне в діяльності куратора – сприяння саморозвитку особистості, реалізації її творчого потенціалу, забезпечення активного соціального захисту студента, створення необхідних і достатніх умов для активізації зусиль студентів для розв’язання навчальних і життєвих проблем. Шляхи вирішення цих питань будемо висвітлювати під час семінарів на тему «Куратор групи як ключовий суб’єкт виховної системи закладу освіти» за участю кураторів груп закладів фахової передвищої освіти.