[]
1
Заявка на участь у конкурсі
Прізвище
Ім'я
По батькові
Навчальний заклад
Посада учасника (повністю)
Номер мобільного телефону
ЗГОДА
Я даю свою згоду на обробку персональних даних
Автор (колектив авторів) гарантує, що:
- робота виконана особисто ним або він є співавтором (науковим керівником);
- всі цитування, наведені в роботі, мають посилання на бібліографічні джерела, ілюстрації, фото-, відео- і графічні матеріали містять вказівку на першоджерела;
- матеріали, що не мають посилань на будь-які джерела, є авторськими. У разі зафіксованих грубих порушень авторського права (запозичення чужих робіт або їх істотних фрагментів без посилань на авторство), матеріали знімаються з участі в конкурсі.
Previous
Next