• Будівництво та цивільна інженерія

  • Back

“Вапно повітряне будівельне: основи виробництва”
У навчальному відеофільмі розглянуто технологію видобутку вапняків, одержання з них гідравлічного вапна, детально показаний процес виробництва вапна повітряного будівельного, акцентовано увагу на властивості вапна, його транспортування, зберігання і використання у будівництві. Відеофільм рекомендовано до перегляду при вивченні теми “Мінеральні в’яжучі речовини” дисципліни “Будівельне матеріалознавство” спеціальностей напряму “Будівництво” та дисципліни “Матеріалознавство з основами будівництва” спеціальності “Організація і технологія ведення фермерського господарства”.
Тривалість 9 хв.

“Граніт: технологія видобутку та переробки”
Навчальний відеофільм знайомить глядачів з родовищем граніту на прикладі Самчинського гранітного кар’єра Вінницької області з процессом видобутку граніту. Детально показана технологія переробки граніту, складання готової продукції та способи її доставки до споживача, а також застосування граніту для виготовлення архітектурно-декоративних виробів і продукції його переробки у будівництві. Відеофільм рекомендовано до перегляду при вивченні дисциплін “Геологія”, “Будівельне матеріалознавство” спеціальностей напряму “Будівництво”та дисципліни “Матеріалознавство з основами будівництва” спеціальності “Організація і технологія ведення фермерського господарства”.
Тривалість 5 хв.

«Домкрати, їх призначення, конструкція та робота»
Навчальний відеофільм розкриває тему «Домкрати, їх призначення, конструкція та робота», яка передбачена навчальною програмою з дисциплін «Вантажопідйомна та транспортуюча техніка». Це дасть можливість викладачу ефективніше провести заняття з використанням мультимедійних засобів навчання, а студентам, краще засвоїти матеріал. Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються по спеціальності 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання».
Тривалість 13 хв. 31 с. DVD

“Силікатна цегла: сировина, властивості, виробництво, застосування”
У навчальному відеофільмі детально показаний технологічний процес виробництва силікатної цегли від видобутку сировини з кар’єра до одержання готової продукції, наведені приклади застосування силікатної цегли у будівництві. Відеофільм рекомендовано до перегляду при вивченні дисципліни “Будівельне матеріалознавство”, спеціальностей напряму “Будівництво”та дисципліни “Матеріалознавство з основами будівництва” спеціальності “Організація і технологія ведення фермерського господарства”.
Тривалість 13 хв.

“Збірні залізобетонні конструкції: технологія,виробництво, застосування”
У навчальному відеофільмі подано загальні поняття про залізобетон та збірний залізобетон, їх класифікацію. Відеофільм рекомендовано до перегляду при вивченні теми “Збірні залізобетонні та бетонні вироби і конструкції” дисципліни “Будівельне матеріалознавство”, спеціальностей напряму “Будівництво” та дисципліни “Матеріалознавство з основами будівництва”, спеціальності “Організація і технологія ведення фермерського господарства”.
Тривалість 11 хв.

«Охорона праці на будівельному майданчику»
Навчальний відеофільм «Охорона праці на будівельному майданчику» створений на основі відеосюжетів відзнятих на різних будівельних майданчиках. Особлива увага у ньому приділена актуальним питанням з охорони праці, правильне вирішення яких під час зведення будівель суттєво впливає на зменшення виробничого травматизму та створює безпечні та нешкідливі умови праці або мінімізує дію шкідливих виробничих факторів. Відеофільм створено з урахуванням різних стадій будівництва – від нульового циклу до виконання опоряджувальних робіт. Детальні висвітлені такі теми, що передбачені для вивчення програмою навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі», як «Облаштування огорожі будівельних майданчиків», «Знаки безпеки», «Небезпечні зони», «Електробезпека», «Пожежна безпека», «Техніка безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт», «Безпечна експлуатація будівельних машин та механізмів», «Риштування та помости» тощо.
Навчальний відеофільм може бути використаний під час вивчення дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» спеціальностей напряму підготовки фахівців 6.060101 «Будівництво», а також бути корисним для підготовки інженерно-технічних працівників будівельних галузей щодо питань з охорони праці.
Тривалість 17 хв. DVD

«Обладнання для виготовлення асфальтобетонних сумішей»
Навчальний відеофільм розкриває тему «Обладнання для виготовлення асфальтобетонних сумішей», яка передбачена навчальною програмою з дисциплін «Машини для будівництва, відновлення та ремонту дорожнього покриття». Це дасть можливість викладачу ефективніше провести заняття з використанням мультимедійних засобів навчання, а студентам, краще засвоїти матеріал. Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються по спеціальності 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання».
Тривалість 13 хв. DVD

“Цифрова фотограмметрія”
Навчальний відеофільм представляє сучасні технології щодо створення нових планово-картографічних матеріалів за допомогою фотограметричної станції “Дельта – 2” і потужних ЕОМ. Ці комплекси дозволяють користувачам швидко і якісно здійснювати фотограмметричну обробку знімків, створювати та коригувати плани, обчислювати площі, а також проводити технічне проектування ділянок. Призначений для спеціальності “Землевпорядкування”.
Тривалість 11 хв.

«Автоматизовані зйомки території»
Сучасні підходи до створення кадастрових баз даних допускають широке використання автоматизованих методів геодезичних вимірів, у першу чергу, супутникових радіоноваційних систем (GPS-технологій), які забезпечують високоточне визначення координат і швидкості об`єктів у будь-якій точці земної поверхні, у будь-який час доби, будь-яку погоду, а також точне визначення часу. Технологія GPS дозволяє вирішувати геодезичні задачі різних рівнів: від розвитку державної геодезичної мережі до інвентаризації земельних ділянок. Продуктивність праці зростає при цьому в десятки разів. Відеофільм розкриває основні поняття роботи системи GPS-приймачів Trimble.
Тривалість 14 хв. DVD

“Сходи. Вимоги до них. Класифікація”
Даний навчальний фільм про одну з частин будівлі-сходи, вимоги до них та класифікацію, що являється одним з питань до теми «Сходи». Це дасть можливість дати основу для викладання матеріалу з розрахунку сходів та виконання креслень сходової клітки. Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, та учнів профтехучилищ будівельного напрямку.
Тривалість 8 хв.

“Сучасні геодезичні прилади”
Навчальний відеофільм демонструє сучасні різновиди геодезичних приладів та їх використання.
Фільм рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів з напрямів підготовки
“Геодезія, картографія та землевпорядкування”, “Водні ресурси”, “Будівництво”.
Тривалість 14 хв.

“Нівелір 2Н-3Н”
Навчальний відеофільм висвітлює будову приладу та його застосування для формування умінь користуватися нівеліром. Фільм рекомендовано для студентів аграрних вищих навчальних закладів за напрямами “Геодезія, картографія та землевпорядкування”, “Водні ресурси”,”Будівництво”.
Тривалість 12 хв.

«Натяжні стелі»
Навчальний відеофільм розкриває тему «Натяжні стелі», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Будівельні конструкції» та «Технологія та організація будівельного виробництва». Це дає можливість ефективніше більш детальніше та ясніше вивчити види та технологію виробництва натяжних стель. Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, а також для учнів профтехучилищ.
Тривалість 11 хв.

“Сучасні будівельні матеріали”
У навчальному відеофільмі показано різноманіття найсучасніших будівельних матеріалів, які можна застосовувати при будівельних роботах. Подано технічну характеристику кожного виду матеріалу та його застосування, наведено приклади  використання. Відеофільм рекомендовано до перегляду при вивченні дисципліни “Будівельне матеріалознавство”, спеціальностей  напряму “Будівництво” та дисципліни “Матеріалознавство з основами будівництва”, спеціальності “Організація і технологія ведення фермерського господарства”. Буде цікавим до перегляду усім, хто займається сучасними технологіями та матеріалами у галузі будівництва.
Тривалість 12 хв.

(Visited 81 times, 1 visits today)