• Екологія

  • Back

«Прилади радіометричного контролю»
Призначений для використання під час вивчення теми «Організація сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях» з дисципліни «Основи екології». Подано характеристику будови та принцип роботи приладів, особливості підготовки проб продуктів харчування, проведення замірів радіоактивного фону навколишнього середовища.
Рекомендовано для використання під час вивчення дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами переробки продукції тваринництва» зі спеціальності «ветеринарна медицина».
Тривалість 13 хв.

«Каналізаційні очисні споруди»

Розкрито питання теми «Охорона і раціональне використання водних ресурсів», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Основи екології». Відеофільм можна використати для проведення практичного заняття з теми «Екскурсія на очисні споруди (заводу, підприємства)», а також лекції з цієї теми. Це дасть можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал.
Навчальний фільм можна використати для студентів аграрних вищих навчальних закладів.
Тривалість 14 хв.

«Ерозія грунтів»
Розглянуто види ерозій грунту, їхній вплив на літосферу Землі. Акцентована увага на фактор антропогенного тиску на грунт. Продемонстровано рівень пошкодження грунтового покриву під дією ерозій.
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів під час вивчення дисципліни «Основи екології».
Тривалість 13 хв.

«Природні небезпеки»
Створено відповідно до навчальної програми дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.
Ознайомлює з характеристикою та класифікацією природних небезпек, а також вказує на негативні наслідки, до яких вони призводять. Вивчаючи природні небезпеки, людство має можливість навчатися їх передбачати, запобігати виникненню та зменшувати їх негативні наслідки.
Може використовуватися під час вивчення природних дисциплін у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах.
Тривалість 11 хв.

«Охорона і раціональне використання водних ресурсів»
Розкрито тему «Охорона і раціональне використання водних ресурсів», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Основи екології». Це дасть можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал.
Можна використовувати для студентів вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.
Тривалість 15 хв.

Каховський гідровузол

«Екологічні проблеми великих промислових центрів»
Розкрито екологічні проблеми Луганська: водопостачання і якість води, забруднення атмосферного повітря. Продемонстровано куточки міста, які перетворилися у сміттєзвалища, розповідається про життя тварин і птахів у Луганському зоокуточку, більшість з яких знаходяться під охороною в цій області.
Може використовуватися під час вивчення природних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.
Тривалість 8 хв.

Радіаційне забруднення навколишнього середовича

Хімія навколо нас

Зміни у природних біоценозах
У навчальному відеофільмі розкрито зміст теми: «Зміни в природних біоценозах», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Загальна біологія». Перегляд фільму надасть можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал. Навчальний відеофільм можна використати для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, для учнів профтехучилищ і загальноосвітніх шкіл.

Що ми знаємо про воду?

Природні ресурси України та їх сучасний стан
Навчальний відеофільм розкриває тему: «Природні  ресурси України та їх сучасний стан», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Біологія». Це дасть можливість викладачеві ефективніше провести заняття, а студентам – отримати більш повну інформацію про об’єкти, що вивчаються. Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, для учнів профтехучилищ та загальноосвітніх шкіл.

(Visited 52 times, 1 visits today)