• Економіка підприємства

  • Back

Навчальний відеофільм “Менеджмент. Складання бізнес-плану розвитку підприємства”
У фільмі розкрито поняття, види, функції, завдання бізнес-плану; описано послідовність (технологію) розробки бізнес-плану підприємницької діяльності. Детально охарактеризовано розділи цього документу, висвітлено вимоги та практичні поради до їх написання, зазначено критерії  оцінювання. Проаналізовано найрозповсюдженіші помилки підприємців-початківців, озвучено шляхи запобігання розвитку безробіття, заходи сприяння зайнятості населення. Містить корисні поради, коментарі фахівців-експертів сфери бізнес-планування. Відеофільм може бути використаний не лише до практичного заняття «Складання бізнес-плану розвитку підприємства. Презентація бізнес-плану» при вивченні теми 3.2. «Стратегічне планування» дисципліни «Менеджмент» згідно з навчальною програмою для студентів спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства», а й при вивченні інших дисциплін, оскільки має  широке коло міждисциплінарних зв’язків. Перегляд відеофільму стане у нагоді всім тим, хто прагне заснувати власний бізнес, розробити бізнес-план самостійно.

«Необоротні активи»
Навчальний відеофільм створений згідно з програмою вивчення дисципліни «Фінансовий облік» для підготовки студентів економічних спеціальностей.
Метою створення відеофільму є формування у студентів знань з основних питань теорії та практики обліку необоротних активів.
У навчальному відеофільмі розкрито питання обліку необоротних активів, в доступній формі подано матеріал щодо класифікації необоротних активів за різними ознаками. Особлива увага приділяється вивченню основних термінів, веденню обліку окремих об’єктів, бухгалтерської документації та принципів її групування в системі реєстрів бухгалтерського обліку.
Час демонстрації фільму 12 хв. 40 сек. Відеофільм має якісне кольорове зображення, елементи комп’ютерної анімації та чітке озвучення українською мовою.

«Документальне оформлення готівкових операцій»
Навчальний відеофільм створений згідно з програмою вивчення нормативної дисципліни «Фінансовий облік» для підготовки студентів спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03060101 «Організація виробництва».
Метою створення відеофільму є формування у студентів знань з основних питань теорії та практики документального оформлення готівкових операцій.
Навчальний відеофільм містить детальні інструкції щодо заповнення первинних документів та облікових регістрів при здійсненні касових операцій з готівкою, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу студентами.
Відеофільм має якісне кольорове зображення, елементи комп’ютерної анімації та чітке озвучення українською мовою.
Тривалість 15 хв.

(Visited 53 times, 1 visits today)