• Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  • Back

“Регулювання клапанів двигунів внутрішнього згорання”
У навчальному відеофільмі висвітлено регулювання клапанів автотракторних двигунів внутрішнього згорання. Також продемонстровано загальну будову газорозподільного механізму двигуна. Відеофільм призначений для використання в навчальному процесі під час підготовки фахівців вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації спеціальностей напряму підготовки „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва” та під час курсової підготовки водіїв автотранспортних засобів категорій „В, С” і трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. Також може бути корисним фермерам та інженерно-технічним працівникам сільськогосподарських підприємств різних форм власності.
Тривалість 12 хв.

Точність вимірювання, як один з аспектів якості житєдіяльності  

«Складання схем з’єднань адресним способом та монтаж щита»
У навчальному фільмі висвітлюються основні правила побудови схем з’єднань та виконання монтажу щитів керування.
Фільм рекомендовано для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 5.100.10.10.2 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК».
Тривалість 14 хв. DVD

«Трансформаторні підстанції»
Висвітлено різні схеми районних трансформаторних підстанцій, показано високовольтне електротехнічне устаткування.
Фільм можна використати для студентів під час вивчення спецдисциплін зі спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електричних установок».
Тривалість 21 хв.

Електрифікація і автоматизація сільського господарства

«Виробництво, передача і розподіл електроенергії»
Показано технологічний процес перетворення теплової енергії в електричну.
Висвітлено електротехнічне устаткування трансформаторної підстанції. Фільм можна використовувати під час вивчення електротехнічних дисциплін з технічних спеціальностей.
Тривалість 24 хв.

«Виготовлення асинхронних трифазних електричних двигунів з короткозамкнутим ротором»
Детально показано технологічні процеси виготовлення статорних обмоток асинхронного двигуна та його випробування.
Фільм можна використати для студентів під час вивчення електротехнічних дисциплін з технічних спеціальностей.
Тривалість 16 хв.

«Виробництво та ізоляція труб стрічкою ДТЛ-91»
Показано технологічний процес виготовлення ізоляційної стрічки для покриття металевих труб різних за діаметром, які використовуються для газифікації народного господарства.
Фільм може використовуватись під час підготовки студентів із спеціальності «Обслуговування устаткування і систем газопостачання».

Тривалість 12 хв.

«Транспортування природного газу магістральними газопроводами»
Розкрито механізм очищення, підготовки і транспортування природного газу магістральними газопроводами газотранспортної системи. Матеріал фільму є пізнавальним і дає можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти матеріал з дисциплін «Природні і штучні гази», «Газові мережі», «Експлуатація устаткування і систем газопостачання».
Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Тривалість 10 хв.

«Газові проточні агрегати»
Висвітлено будову, принцип дії, конструктивні особливості газових проточних агрегатів вітчизняного та зарубіжного виробництва і застосування їх в побуті та виробництві.
Фільм можна використати під час вивчення навчальної дисципліни «Газифікація сільської місцевості».
Тривалість 15 хв.

       «Обхід та обслуговування підземних та надземних
газопроводів, споруд»
Цей відеофільм призначений для демонстрації роботи слюсаря газового господарства, показує методику проведення обходу та обслуговування надземних та підземних газопроводів та споруд, демонструє методику та послідовність проведення ремонтних робіт під час ревізії фільтрів. У навчальному відеофільмі можна переглянути: «Обхід та обслуговування підземних та наземних газопроводів, споруд», «Обхід шкафних  газорегуляторних пунктів», «Обхід газорегуляторних пунктів», «Будова та призначення газорегуляторних пунктів», «Газові фільтри», «Ремонт касетного фільтра».
Тривалість 15 хв.

«Ремонт обмоток асинхронних електричних двигунів»
Висвітлено різні схеми районних трансформаторних підстанцій, показано високовольтне електротехнічне устаткування.
Фільм можна використати для студентів під час вивчення спецдисциплін зі спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електричних установок».
Тривалість 30 хв.

(Visited 72 times, 1 visits today)