• Фахова передвища освіта

  • Back

07 “Управління та адміністрування”


Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки


051 “Економіка”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
“Економіка підприємства”


071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
“Оціночна діяльність”
“Бухгалтерський облік”


072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
“Фінанси і кредит”


073 “Менеджмент”


075 “Маркетинг”,  076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
“Маркетингова діяльність”
“Комерційна діяльність”


076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

“Товарознавство та комерційна діяльність”

“Інформаційна діяльність підприємства”


 08 “Право”

 10 “Природничі науки”

 13 “Механічна інженерія”


133 “Галузеве машинобудування”

“Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання”

“Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв”


 14 “Електрична інженерія”


141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

“Монтаж, облуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”


142 “Енергетичне машинобудування”

“Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок”


 15 “Автоматизація та приладобудування”

 18 “Виробництво та технології

 19 “Архітектура та будівництво


191 “Архітектура та містобудування”

“Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр”


192 “Будівництво та цивільна інженерія”

“Будівництво та експлуатація будівель і споруд”

“Виготовлення будівельних деталей і конструкцій”

“Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

“Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн”


193 “Геодезія та землеустрій”

“Землевпорядкування”


194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”

“Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд”


 20 “Аграрні науки та продовольство


201 “Агрономія”

“Організація і технологія ведення фермерського господарства”

“Виробництво і переробка продукції рослинництва”

“Промислове квітництво”


204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

“Виробництво і переробка продукції тваринництва”

“Бджільництво”


205 “Лісове господарство”


206 “Садово-паркове господарство”

207 “Водні біоресурси та аквакультура”

“Рибництво і аквакультура”


208 “Агроінженерія”

“Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”

“Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання”


 21 “Ветеринарна медицина


211 “Ветеринарна медицина”

“Ветеринарна медицина”


 24 “Сфера обслуговування


242 “Туризм

“Туристичне обслуговування”

(Visited 494 times, 13 visits today)