208 Агроінженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

193 Геодезія та землеустрій

192 Будівництво та цивільна інженерія

X