• Комп’ютерна інженерія

  • Back

Інформатика та комп’ютерна техніка

Електронний навчально-методичний посібник з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» поєднує можливості електронної книги та віртуального медіа-середовища. Це розкриває величезні перспективи не тільки в плані розширення засобів наочності та інтерактивності в трансляції навчального матеріалу, але і в плані трансформації всієї системи вищої освіти. Інформаційно-освітнє середовище поглинає здобувача освіти і викладача та суттєво змінює структуру організації освітнього процесу.

ЕНМП з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для закладів вищої освіти має такі особливості:

 ієрархічну структуру двох рівнів: передбачено змістові модулі та теми в межах змістових модулів;

 кожна тема містить основні питання для самоконтролю та інтерактивні вправи на закріплення теоретичного матеріалу (створені за допомогою сервісу https://learningapps.org) що дозволяє реалізувати принцип  індивідуалізації освітнього процесу;

 подання теоретичного матеріалу організовано з використанням ментальних карт;

 для кращого закріплення матеріалу є посилання на додаткові матеріали: презентації до лекцій, відеоуроки та теоретичні відомості в мережі Інтернет;

 забезпечує перевірку засвоєння матеріалу за рахунок наявності тестів (тестові завдання мають різні формати: вибір однієї правильної відповіді серед запропонованих; декілька правильних відповідей, тестові завдання на встановлення відповідності та на встановлення правильної послідовності);

 в межах розділів передбачені практичні роботи розміщені на сервісі https://classroom.google.com, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань (Для приєднання до віртуального класу потрібно ввести код курсу lavdc3p);

 наявна прозора та зрозуміла для студентів шкала оцінювання освітньої діяльності.

 матеріали до курсової роботи (тематика курсових робіт, методичні рекомендації для написання курсової роботи, шаблони до курсової роботи та презентації для виступу а також рекомендації до виступу) розміщені на віртуальній інтерактивній дошці https://uk.padlet.com, на якій студенти можуть обрати свою тему та додати відповідний пост на дошці, щоб тема не повторювалась;

 ЕНМП містить глосарій навчального курсу з активними гіперпосиланнями.

ЕНМП буде корисним як для здобувачів освіти так і для викладачів.

Автор: Горбенко Антоніна Андріївна – викладач спеціаліст першої категорії, старший викладач.
Дисципліни, які викладає: Інформатика та комп’ютерна техніка, Операційні системи, Комп’ютерні технології в навчальному процесі, Інформатика, Операційні системи та їх обслуговування.

(Visited 135 times, 1 visits today)