Меню Закрити

НВФ агроінженерія Токарні різці

Токарні різці

Навчальний відеофільм дозволяє студентам ознайомитися з будовою, класифікацією, номенклатурою та геометрією токарних різців, що дає змогу більш якісно виконати лабораторне заняття, а також отримати більш глибокі теоретичні знання та практичні навики за даною тематикою. Навчальний відеофільм призначений для використання студентами спеціальностей 5.10010201– 5. 10010202 денної та заочної форм навчання. Тривалість 15 хв.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert