• Історія.Культурологія

  • Back

Навчальний відеофільм “Олександрія- перлина Білоцерківщини”
Фільм доцільно використовувати для реалізації та підвищення якості освітнього процесу. Робота відповідає всім вимогам до навчально- краєзнавчого відеофільму і може бути використана як для виховних заходів, так і як навчальний ілюстраційний матеріал з дисципліни «Історія України».

Навчальний відеофільм “Людина і світ. Сім чудес України”
У фільмі охарактеризовано сім історико-культурних пам’яток України: заповідник «Кам`янець», Києво-Печерську Лавру, Софіївку, Софію Київську, Херсонес Таврійський, Хотинську фортецю, острів Хортицю. Може бути використаний у позааудиторній роботі для виховання молоді в контексті громадянської та загальнолюдської культури. Налаштовує глядача подивитись на нашу державу з іншої сторони, згадати що вона прекрасна, що саме тут слід будувати краще майбутнє. Заохочує до складання українських туристичних маршрутів. Передбачає формування національної самосвідомості, формує шанобливе ставлення до історико-культурних пам’яток України.
Краєзнавчі матеріали фільму можна використовувати на заняттях з навчальних дисциплін: «Людина і світ», «Культурологія», «Історія України» для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.

“Антична колонізація Північного Причорномор’я”
Навчальний відеофільм “Антична колонізація Північного Причорномор’я” відповідає діючій програмі з історії України, всесвітньої історії (історія стародавнього світу) – 6 клас. У фільмі розкрито причини грецької колонізації Північного Причорномор’я, визначено її хронологічні рамки, охарактеризовано суспільно-політичний устрій античних міст, господарство, побут, культуру грецьких колоній, показано вплив грецької колонізації на поселення місцевих жителів. Яскравою сторінкою роботи є те, що виготовляли елліни своїми руками і використовували в повсякденному житті: лутерії, кам’яні ступи,переносні жаровні, прикраси. Археологічні розкопки, які ведуться в Україні на території грецьких поселень є науковим підтвердженням того, що елліни мали великий вплив на культуру і подальший розвиток народів. Відеофільм дає можливість працювати з окремими епізодами сценами, ставити логічні і розвиваючі запитання. Отже, можна відзначити, що фільм є доступним для використання на уроках історії, відповідає віковим особливостям; послідовно і чітко викладено матеріал, мовний супровід є чітким і зрозумілим.
Тривалість 7 хв. DVD

Історична доля півдня України
Навчальний відеофільм «Історична доля півдня України» відповідає діючій програмі 12- річної школи з історії (7-12 класи), являє собою завершений фільм.
Фільм може бути використаний не тільки на уроках історії в 6 класі  (тема 11.  «Давні слов’яни та їх сусіди»), а й української, зарубіжної літератури, етнографії, народознавства.
Матеріал фільму ставить важливе логічне завдання: як пов’язана між собою історія кочових народів півдня України протягом довготривалого періоду історії.
Починаючи від кіммерійців, скіфів, сарматів, часу Великого переселення народів: готів, гунів – на території південних степів України збереглися і дійшли до наших днів безцінні пам’ятки культури. Вони представлені знаряддями праці, зброєю, посудом, монетами, прикрасами, статуями.
Учні зможуть давати оцінку історичним фактам, стислу характеристику епосі народів та розкривати їхнє значення в історичному процесі.
Відеофільм спирається на сучасні досягнення історичної науки, доступний для сприйняття. Підібраний матеріал є цілком вдалим і цікавим, містить достатньо інформації і зацікавлює школярів у вивченні історії.

Українські землі в первісну епоху
Навчальний відеофільм «Українські землі в первісну епоху» відповідає діючій програмі з історії України, всесвітньої історії (Історія стародавнього світу) – 6 клас.
Завдяки технічній будові фільму вчитель зможе використати його на різних етапах уроку (під час вивчення нового матеріалу, повторення, узагальнення, після вивчення теми).
Матеріал відеофільму створено у хронологічній послідовності – від епохи палеоліту до бронзового віку. Показані основні заняття давніх людей з різних періодів первісного суспільства, винаходи людства того часу, характерні риси та ознаки зрушень у духовному житті.
На початку відеофільму учні ознайомлюються з картою, малюнками, де зображені давні люди, а потім з термінами, пов’язаними з цією епохою.
Важливим для уяви учнів є розкриття техніки виготовлення знарядь праці та використання природних матеріалів (кремній, глина, дерево).
Відеофільм вдало поєднує програмований матеріал із зібраними археологічними знахідками історичних музеїв.
Може використовуватися на уроках історії, гуртках, позакласних заходах.

Живопис епохи Відродження
Навчальний відеофільм знайомить студентів з досягненням живопису епохи Відродження: роботами Сандро Ботічеллі, Рафаеля Санті, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Тиціана Вечелліо.
Це дасть можливість ефективніше проводити заняття та більш якісно засвоїти навчальний матеріал. Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів І-ІІ рівнів акредитації під час вивчення дисципліни «Культурологія».

Культурологія. Вступ в дисципліну
Навчальний відеофільм розкриває основні поняття і теми з дисципліни «Культурологія». На прикладі архітектурних та скульптурних творів розкриті основні етапи розвитку культури.
Це дає можливість ефективніше проводити заняття та якісно засвоювати навчальний матеріал.
Відеофільм можна використовувати для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Культурологія. Вступ у спеціальність

Культура Київської Русі 1

Камяна могила, як унікальна природна памятка України

Творчі напрями, течії і стилі живопису

Скульптура як вид мистецтва

Архітектура як вид мистецтва

Культура Київської Русі

Сім чудес світу

Сім чудес України

(Visited 60 times, 1 visits today)