• Математика

  • Back

«Тригонометрія – з минулого в майбутнє»
Навчальний відеофільм розкриває практичне застосування тригонометрії на простих і разом з тим переконливих прикладах. Це дасть можливість ефективніше провести заняття та більш якісно засвоїти навчальний матеріал. Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів І-ІІ рівнів акредитації при вивченні математики, фізики, астрономії, геодезії, вищої математики на денному та заочному відділеннях спеціальності «Землевпорядкування».
Тривалість 13 хв.

«Теорія ймовірностей – магія життя»
Навчальний відеофільм допоможе ознайомити студентів з основними поняттями та ідеями цього розділу математики, показати його логічну будову, сформувати цілісне уявлення про нього; простежити історичний розвиток теорії ймовірностей; усвідомити, що багато законів природи й суспільства носять ймовірнісний характер, що багато реальних явищ і процесів можна добре описати ймовірнісними моделями; глибше пізнавати оточуючий світ і створювати одну з науково обґрунтованих картин цього світу.
Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів І-ІІ рівнів акредитації при вивченні елементарної та вищої математики на денному та заочному відділеннях різних спеціальностей.
Тривалість 16 хв.

Обєми тіл обертання

Елементарні перетворення графіків функцій

(Visited 55 times, 1 visits today)