«Сонце та його вплив на Землю»
В фільмі розкрито фізичні характеристики Сонця, його будову, та джерела енергії, показано прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.
Фільм створено для використання на заняттях з навчальної дисципліни «Астрономія» для студентів І курсу спеціальностей, які проходять загальноосвітню підготовку.
Тривалість 26 хв. DVD

 «Явище змочування і капілярності»
Навчальний відеофільм розкриває тему «Явище змочування і капілярності», яка передбачена навчальною програмою з дисципліни «Фізика». Це дасть можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал.
Навчальний відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, для учнів профтехучилищ та загальноосвітніх шкіл.

«Атмосфера Землі»
Навчальний відеофільм дає можливість ефективніше провести заняття та якісно засвоїти навчальний матеріал, допомагає студентам краще усвідомити значення атмосфери, зробити свідомий висновок щодо впливу якості повітря на якість життя.
Відеофільм можна використовувати для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на заняттях з екології, загальної біології, а також під час проведення виховних годин з екологічної тематики.
Тривалість 13 хв. DVD

Атмосфера Землі частина II

«Життя у Всесвіті»
Фільм створено для використання на заняттях з навчальної дисципліни «Астрономія» для студентів першого курсу спеціальностей, які проходять загальноосвітню підготовку. У фільмі відображено шляхи пошуку життя на інших планетах Сонячної системи, а також за її межами, міжнародні наукові проекти з пошуку життя у Всесвіті.
Тривалість 24 хв. DVD

Дифракція світла

Фізична карта світу

Інтерференція світла

Загадкові небесні тіла

Атомно-молекулярна будова речовин

Магнітне поле
Навчальний відеофільм «Магнітне поле» відповідає діючій програмі 12-річної школи з фізики (астрономія – 7-12 класи), який складається з семи фрагментів.
Завдяки фрагментарній будові фільму вчитель зможе використати його на різних етапах уроку (під час пояснення нового матеріалу, після вивчення розділу, під час повторення і узагальнення).
Відеофільм з успіхом можна використовувати в 9 класі під час вивчення теми «Магнітне поле» та 11 класі – «Електромагнітне поле».
Матеріал викладено у певній логічній послідовності.
На початку відеофільму невелика історична довідка про пізнання явища магнетизму людиною. Розкрито питання взаємодії струмів, магнітного поля провідника, котушки зі струмом, будови і дії електромагнітів та їх застосування.
Показано дію магнітного поля на провідник зі струмом. На дослідах розглядається виникнення сили ампера і її залежності від сили струму, довжини, кута між напрямом струму і напрямом лінії індукції.
Деякі фрагменти ознайомлюють з різним практичним застосуванням сили ампера (електровимірювальні прилади, гучномовець, електричні двигуни).
Останній фрагмент розкриває природу сили Лоренца і її практичне застосування. Відеофільм органічно поєднується з традиційними елементами системи уроків курсу фізики і є ефективним засобом удосконалення методики навчання фізики в загальноосвітній школі, урізноманітнює і стимулює навчально-пізнавальну активність учнів.
Тривалість 20 хв

Всесвіт: зірки

Правила техніки безпеки під час проведення занять у кабінеті фізики  

(Visited 45 times, 1 visits today)