ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ ДРУКОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ І ПОСІБНИКІВ

Англо-український словник з агроінженерії

428 сторінки, видання 2018 р.

Сільськогосподарські машини

678 сторінок

Механізація переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Навчальний посібник

364 сторінки, видання 2008 р.

Експлуатація машин і обладнання. Навчальний посібник

617 сторінок, видання 2011 р.

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання (2-е видання доповнене і перероблене). Підручник

353 сторінки, видання 2009 р.

Трактори і автомобілі. Навчальний посібник

331 сторінка, видання 2008 р.

Машини та обладнання переробних виробництв. Навчальний посібник

159 сторінок, видання 2005 р.

Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Підручник

448 сторінок, видання 2003 р.

Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку. Підручник

464 сторінки, видання 2005 р.

Сільськогосподарські машини та їх використання. Навчальний посібник

420 сторінок, видання 2009 р.

Практикум з теоретичної механіки. Навчальний посібник у двох частинах. Частина 1. Статика. Кінематика

384 сторінки, видання 2006 р.

Трактори та автомобілі. Ч. 3. Шасі. Навчальний посібник

336 сторінок, видання 2004 р.

Сучасні трактори. Навчально-наочний посібник

107 сторінок, видання 2009 р.

Електричні машини і апарати. Навчальний посібник

449 сторінок, видання 2011 р.

Гідропривід сільськогосподарської техніки. Навчальне видання

368 сторінок, видання 2004 р.

Вища математика. Навчальний посібник

367 сторінок, видання 2014 р.

Технічний сервіс в агропромисловому комплексі. Навчальний посібник

404 сторінки, видання 2013 р.

Зернозбиральні комбайни. Опорні конспекти

69 сторінок, видання 2009 р.

Комплексна система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки. Опорні конспекти

84 сторінки, видання 2008 р.