• Агрономія

  • Back

 1. Агроекологія: Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кар-
дашов, П.В. Литвак та ін. — К.: Вища освіта, 2006. — 671 с.:
іл.

2.Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту. Ч. 1. Закритий ґрунт. Гіль Л.С., Пашковський А.І., Суліма Л.Т.; Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2008 – 368 с.

3. Гіль Л. С., Пашковський А. І., Суліма Л. Т.
Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту .
Ч. 2. Відкритий ґрунт. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2008 – 312 с. .

4. Зінченко О. І. та ін.
Рослинництво: Підручник / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко,
М. А. Білоножко; За ред. О. І. Зінченка. — К.: Аграрна освіта,
2001. — 591 с.: іл.

5. Зінченко О.І., Коротєєв А.В., Каленська С.М. та ін.
Рослинництво / За ред. О.І. Зінченка. Практикум. – Вінниця: Нова Книга,
2008 – 536 с.

6. Фітофармакологія: Підручник / М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін,
В.П. Туренко та ін.; За ред. професорів М.Д. Євтушенка, Ф.М.
Марютіна. — К.: Вища освіта, 2004. — 432 с.: іл.

7. Основи агрономії: Навчальний посібник / Демкова В.В.,
Скатерна Л.В. 2009. – 179 с.

8. Основи агрономії: Навчальний посібник / Левицька Ю.М., Шевні-
ков М.Я., Бакума А.В. – К.: Аграрна освіта, 2008.

9. Макрушин М. М., Макрушина Є. М., Петерсон Н. В., Мельников М. М.
Фізіологія рослин. /За редакцією професора М. М. Макрушина.
Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 416 с.

10. Зінченко О. І.
Кормовиробництво: Навчальне видання. — 2-е вид., доп. і
перероб. — К.: Вища освіта, 2005. — 448 с.: іл.

11. Практикум із землеробства: Навч. посібник / М.С. Кравчен-
ко, О.М. Царенко, Ю.Г. Міщенко та ін.; За ред. М.С. Кравченка
і З.М. Томашівського. — К.: Мета, 2003. — 320 с., іл.

12. Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М.
Технологія зберігання і переробки продукції рослинницт-
ва. Практикум: Навч. посібник. — К.: Вища освіта, 2004. —
272 с.: іл.

13. Технологія в галузях рослинництва: Навчальний посібник /
Бадьорна Л.Ю., Бадьорний О.П., Стасів О.Ф. – К.: Аграрна освіта,
2009.

14. Кормовиробництво: Навчальний посібник /Л.М. Єрмакова,
Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков / За редакцією Л.М. Єрмакової. – К.,
2008. – 396 с.

15. Агрохімія: підручник /Г.М. Господаренко. – К.: Аграрна
освіта, 2013. – 406 с.

16. Насінництво з основами селекції: Навчальний посібник / М.М.Донець. –
К., 2007. – 337 с.

17. Подпрятов Г.І., Рожко В.І., Скалецька Л.Ф. Технологія зберігання та
переробки продукції рослинництва: підручник. – К. : Аграрна освіта, 2014. –
393 с.

18. Фізіологія рослин з основами мікробіології: Навчальний
посібник / Петренко С.Д., Петренко О.В.. – К.: Аграрна освіти, 2009. –
301 с.

19. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І.,
Власенко В.А. Селекція і насінництво сільськогосподарсь-
ких рослин: Підручник. — К.: Вища освіта, 2006. — 463 с.:
іл.

20. Геоінформаційні системи в агросфері : навч. посіб. /
[Морозов В.В., Шапоринська Н.М., Морозов О.В., Пічура В.І.]. – К. :
Аграрна освіта, 2010. – 269 с.

21. Моніторинг  шкідників  сільськогосподарських  культур  :  під‐
ручник  / [Довгань  С.В.,  Доля  М.М.,  Мороз  М.С.,  Борзих  О.І.,
Ющенко Л.П.]. — К. : Агроосвіта, 2014. – 279 с.

22. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур :
підручник / [Покозій Й.Т., Писаренко В.М., Довгань С.В. та ін.] ;
за ред. Й.Т. Покозія. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 223 с.

23. Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб.
Ч.1 / [Мельник C.І., Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д.]. −
К. : Аграрна освіта, 2010. – 282 с.

24. Технологія виробництва продукції рослинництва : навч. посіб.
Ч.2 / [Мельник C.І., Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д.]. −
К. : Аграрна освіта, 2010. – 405 с

25. Родентологія : навч. посіб. / Бондарева Л.М., Леженіна І.П.,
Лапа С.В., Васильєва Ю.В. – К. : Агроосвіта, 2015. — 292 с.

26.  Система еколого-економічних критеріїв прийняття
лісогосподарських рішень : навч.-метод. посіб. / Блажкевич Т.П.,
Волочков В.В., Крамаренко Л.Д. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 169 с.

27. Технічна ентомологія / [уклад. М.С. Мороз]. — К. : «Агроосві‐
та», 2015. — 105 с.  

28. Технологія вирощування і використання  організмів у біологічному захис‐
ті  рослин  :  навч.  посіб. [для  студ.  вищ.  навч.  закл.] / [Стефановська  Т.Р.,
Кава Л.П., Підліснюк В.B., Томчак А.]. — К. : «Агроосвіта», 2014. — 254 с.  

29.  Агротехнологія і технологічні карти вирощування
сільськогосподарських  культур  :  навч.  посіб. /  Петров  П. В.,  Посполітак Т. Є., Юркевич Є. О.  – К. : Аграрна освіта, 2009. –  268 с.

30. Атлас бур’янів, комах-шкідників та хвороб польових культур. Укладачі: Петренко С.Д.; Петренко О.В.  

 

 

 

 

(Visited 846 times, 2 visits today)