• Агроінженерія

  • Back

1. Трактори та автомобілі. Ч. 3. Шасі: Навч. посібник / А.Т. Лебедєв,В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко та ін.; За ред. проф. А.Т. Лебедєва. —К.: Вища освіта, 2004. — 336 с.: іл.

2. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський,
В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. — К.: Вища освіта, 2005. — 464 с.: іл.

3. Пастушенко С. І., Руденко О. Г., Іщенко В. В. Практикум з теоретичної механіки. Навчальний посібник у двох частинах. Частина 1. Статика. Кінематика – Вінниця: Нова Книга, 2006 – 384 с.

4.  Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. посібник / О. В. Дацишин, О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик,Ю. П. Рогач; За ред. О. В. Дацишина — К.: Мета, 2003. — 288 с.: іл.

5. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: Підручник / О. М. Царенко, Д. Г. Войтюк,В. М. Швайко та ін.; За ред. С. С. Яцуна. — К.: Мета, 2003. — 448 с.: іл.

6. Машини та обладнання переробних виробництв. Навч. посібник / О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, Д.С. Чубов та ін.; за ред. О.В. Дацишина. – К.: Вища освіта, 2005. – 159 с.: іл.

7.Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: Підручник / Є.Л. Жулай, Б.В. Зайцев, Ю.М. Лавріненко, О.С. Марченко, Д.Г. Войтюк; За ред. Є.Л. Жулая. – К.: Вища освіта, 2001. – 288 с.: іл.

8. Гідропривід сільськогосподарської техніки: Навчальне видання / О.М. Погорілець, М.С. Волянський, В.Д. Войтюк,С.І. Пастушенко; За ред. О.М. Погорільця. — К.: Вища освіта,2004. — 368 с.: іл.

9.Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування: Навчальний посібник /Барало О.В., Самойленко П.Г.,Гранат С.Є., Ковальов В.О. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 557 с.

10.Механізація переробки і зберігання сільськогосподарської продукції: Навчальний посібник / О.В.Якубовський, Р.Я.Натуркач,М.Л.Гордецька. – К., 2008. – 364 с.

11.Експлуатація машин і обладнання: Навчальний посібник / Ружицький М.А.,
Рябець В.І., Кіяшко В.М. та ін. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 617 с.

12. Загальна електротехніка з основами автоматики: Навчальний
посібник / Т.В.Левченко. – К., 2010. – 358 с.

13.Технічний сервіс в агропромисловому комплексі: навчальний посібник / Коновалюк О.В., Кіяшко В.М., Колісник М.В. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 404 с

14.Сучасні трактори.Навчально-наочний посібник Василенко Н.Г., Гапченко О.І., Денисюк В.М.

15. Електричні машини і апарати: навчальний посібник / Ю.М. Куценко,В.Ф. Яковлєв та ін. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 449 с.

16.  Електроніка та мікросхемотехніка: Навчальний посібник / За ред.
проф. В.Ф. Яковлєва. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 329 с.

17. Електротехнологія. Навчально-методичний посібник із контрольними завданнями. Укладач: Кашенко П.С.

18.  Монтаж електрообладнання і систем керування / За заг. ред. проф. Яковлєва В.Ф. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 348 с.

19. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк,В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. — К.: Вища освіта,2004. — 544 с.; іл.

20. Трактори і автомобілі: Навчальний посібник / В.С.Бучок. – К.:Аграрна освіта, 2008. – 331 с.

21. Довідникова книга з електроенергетики: навчальний посібник/ П.В. Волох, М.П. Цоколенко, Л.В. Ревенко, В.А. Грічаненко та ін. –К. : Аграрна освіта, 2014. – 506 с.

22. Сільськогосподарські машини та їх використання: Навчальний посібник / Боженко В.О. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 420 с.

23. Вища математика: навчальний посібник / В.І. Казановський, А.Г. Африканова, Н.А. Виштакалюк, О.Л. Дрозденко. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 367 с

24.  Проектування систем електрифікації та автоматизації АПК: Підручник. – К., 2008. – 330 с.І.І.Мартиненко , В.П. Лисенко, Л.П. Тищенко , І.М. Болбот, П.В. Олійник

25. Сільськогосподарські машини : навч. посіб. / Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., Волянський М.С. , Мартишко В.М. , Гуменюк Ю.О. – Київ : «Агроосвіта», 2017. – 180 с.

26. Теоретична  механіка.  Ч. І.  Статика. Кінематика/[Литвинов О.І., Михайлович Я.М., Бойко А.В., Березовий М.Г.].
К. : Агроосвіта, 2013. – 576 с.

27. Теоретична  механіка.  Ч. ІІ.  Динаміка.  Основи  аналітичної механіки  / [Литвинов О.І.,  Михайлович Я.М.,  Бойко А.В., Березовий М.Г.]. – К. : Агроосвіта, 2013. – 576 с.

28. Деталі  машин :  підручник  /    [Міняйло  А.В.,  Тіщенко Л.М., Мазоренко Д.І. та ін.]. – К. : Агроосвіта, 2013. – 448 c.

29. Електроніка і мікропроцесорна техніка / Сенько В.І., Лисенко В.П.,
Юрченко О.М., Лукін В.Є., Руденський А.А. — К. : «Агроосвіта»,
2015. — 676 с.

30. Електропостачання  агропромислового  комплексу  :
підруч. /  Козирський  В.В.,  Каплун  В.В.,  Волошин  С.М.
– К. : Аграрна освіта, 2011. – 448 с.

31.Ремонт машин та обладнання : підручник / [Сідашенко О.І.
та ін.]. ; за ред. проф. О.І. Сідашенка, О.А. Науменка. –
К. : Агроосвіта, 2014. – 665 с.

32. Теплотехніка, теплопостачання і використання
теплоти в сільському господарстві / За заг. ред. В.А. Дідура. – К.: Аграрна освіта,
2008. – 233с.

33. Механізація,  електрифікація  та  автоматизація  сільськогос‐
подарського  виробництва  :  підруч.  у  2  т  :  Т  1 /  А.В.  Рудь,
І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін. ; за ред. А.В. Рудя. – К. : Агроосвіта,
2012. – 584 с.; іл.

34. Механізація,  електрифікація  та  автоматизація  сільськогос‐
подарського  виробництва  :  підруч.  у  2  т  :  Т  2 /  А.В.  Рудь,
І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін. ; за ред. А.В. Рудя. – К. : Агроосвіта,
2012. – 434 с.; іл.

35.  Лабора-торний практикум з технології конструкційних матеріалів і
матеріалознавства: Навч. посібник / За ред. А.С. Опальчука. —К.: Вища освіта, 2006. — 287 с.: іл.

36.  Англо-український словник з агроінженерії. Термінологічний словник / М.С. Волянський, Л.В. Березова. – Київ, 2018. – 428 с.

37.Комп’ютери та комп’ютерні технології : навч. посіб. Ч. 1.
Програмування в математичному пакеті MathCAD /
В.П. Лисенко. І.М. Болбот. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 229 с.

38. Теплотехніка: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: Фірма “ІНКОС”, 2005. – 400с.; Б.Х. Драганов, О.С. Бессараб, А.А. Долінський, В.О. Лазоренко, А.В. Міщенко, О.В. Шеліманова (за ред. Б.Х. Драганова) 

39. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
(2-е видання доповнене і перероблене): Підручник / За ред. Сірого І.С. –
К.: Аграрна освіта, 2009. – 353 с.

40. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку : підручник / Д.Г. Войтюк, Л.В. Аніскевич, В.М. Барановський та ін. ; за ред. Д.Г. Войтюка. — 2-ге вид., перероб. та допов. — Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2019. — 508 с. 

 

 

 

 

 

(Visited 532 times, 5 visits today)