• Виробництво і переробка продукції тваринництва

  • Back

1. Розведення сільськогосподарських тварин: Навчальний по-
сібник. І.А. Рудик, М.В. Буштрук, І.С. Старостенко, Р.В.Ставецька,
І.В. Пономаренко, С.В. Ткаченко, В.П. Даниленко / За ред.
І.А. Рудика. – К., 2009. – 339 с.

2. Штомпель М.В., Вовченко Б.О. Технологія виробництва
продукції вівчарства: Навч. видання. — К.: Вища освіта,
2005. — 343 с.: іл.

3. Бусенко О. Т. та ін.
Технологія виробництва продукції тваринництва: Під-
ручник / О. Т. Бусенко, В. Д. Столюк, М. В. Штомпель та ін.;
За ред. О. Т. Бусенка. — К.: Аграрна освіта, 2001. — 432 с.: іл

4. Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин:
навчальний посібник / Л.М. Хмельничий, І.О. Супрун. – К.: Аграрна
освіта, 2011. – 497 с.

5. Технологія виробництва продукції тваринництва: Під-
ручник / О.Т. Бусенко, В.Д. Столюк, О.Й. Могильний та ін.; За
ред. О.Т. Бусенка. — К.: Вища освіта, 2005. — 496 с.: іл.

6. Гопка Б. М., Хоменко М. П., Павленко П. М. Конярство: Підручник. —
К.: Вища освіта, 2004. — 320 с.: іл.

7. Угнівенко А.М., Костенко В.І., Чернявський Ю.І. Спе-
ціалізоване м’ясне скотарство: Навчальне видання. — К.: Ви-
ща освіта, 2006. — 303 с.: іл.

8. Технологія м’яса та м’ясних продуктів: Підручник /
М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, І.Г. Береза та ін.; За ред.
М.М. Клименка. — К.: Вища освіта, 2006. — 640 с.: іл.

9. Машкін М. І., Париш Н. М. Технологія молока і мо-
лочних продуктів: Навчальне видання. — К.: Вища
освіта, 2006. — 351 с.: іл.

10. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатулін, Ю.О. Панасенко, В.К. Кононенко та ін. -К.; Вища освіта, 2003. -432 с.

11. Трофименко О.Л.
Спеціальна генетика (Генетика відтворення) : навч.
посіб. / О.Л. Трофименко, В.М. Туринський. – К. : Аграрна
освіта, 2011. – 240 с.

12. Костенко В.І. Фізіологія лактації / В.І. Костенко,
Г.Г. Хоменко. – К. : «Агроосвіта», 2015.– 132 с.

13. Практикум із спеціалізованого м’ясного скотарства : навч.
посіб. / [А.М. Угнівенко, Т.А. Антонюк, Л.А. Коропець та ін.]. – К. :
Аграрна освіта, 2010. – 257 с.

14. Технологія  виробництва  продукції  птахівництва.
Практикум до виконання лабораторних занять студента‐
ми  аграрних  вищих  навчальних  закладів  ІІІ‐ІV  рівнів  ак‐
редитації за напрямом: 6.090102 «Технологія виробницт‐
ва і переробки продукції тваринництва» : навч. посібн. /
Бородай В.П., Пономаренко Н.П., Похил О.М. та ін. – К. :
Агроосвіта, 2013. – 272 с.

15. Технологія виробництва молока і яловичини / [В.І. Костенко,
Й.З. Сірацький, Ю.Д. Рубан та ін.] ;за заг. ред. В.І. Костенка. – К. : Аграр-
на освіта, 2010.– 530 с.

16. Технологія виробництва продукції бджільництва //
Разанов С.Ф., Безпалий І.Ф., Бала В.І., Донченко Т.А. – К.: Аграрна
освіта, 2010. – 277 с.

17. Біотехнологія: Підручник / В.Г. Герасименко, М.О. Гера
сименко, М.І. Цвіліховський та ін.; Під общ. ред. В.Г. Гера
сименка. — К.: Фірма «ІНКОС», 2006. — 647 с.

18. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин : навч. посіб. / М.В. Павлюк – Київ : НМЦ «Агроосвіта», 2017. – 140 с.

(Visited 313 times, 2 visits today)