Водні біоресурси

1. Євтушенко М.Ю. Акліматизація гідробіонтів : підруч. / Євтушенко М.Ю.,  Дуд‐ ник С.В.,  Глєбова Ю.А. –  К. : Аграрна освіта, 2011. –  240 с 2. Шерман І. М., Пилипенко Ю. В., Шевченко П. Г. Загальна іхтіологія : підруч. − К. : Аграрна освіта, 2009. − 454 c. 3. Вовк Н.І. Іхтіопатологія : підручник / Н.І. Вовк, В.Й. Божик. – К. : Агроосвіта. – 308 c.   (Visited 36 times, 1 visits today)