• Геодезія та землеустрій

  • Back

1. Третяк А.М.
Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і
територіальний землеустрій: Навч. посібник.— К.: Вища
освіта, 2006. — 528 с.: іл.

2. Землевпорядне проектування: Навчальний посібник / Т.С. Одарюк
та ін. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 292 с.

3. Богіра М.С. Землевпорядне проектування : теоретичні основи і тери‐
торіальний землеустрій : навч. посіб. / М. С. Богіра, В. І. Ярмолюк ; за
ред. к.е.н. М.С. Богіри. –  К. : Аграрна освіта, 2011. –  416 с.

4. Топографічне і землевпорядне креслення: Навчальний посіб-
ник / Суботський В.П., Соколова В.В. – К.: Аграрна освіта, 2010. –
177 с.

5. Качановський О.І.
Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система: Навчальний
практикум. – Рівне: НПЦЗ, 2014. – 154с.

6. Геологія з основами мінералогії: Навч. посібник / Д.Г. Ти-
хоненко, В.В. Дегтярьов, М.А. Щуковський та ін.; За ред. д-ра
с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка.— К.: Вища освіта, 2003. —
287 с.: іл.

7. Основи грунтознавства та геології: Навчальний посібник
/ Євпак І.В., Наумовська О.І. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 158 с.

8. Протиерозійна організація території: Навчальний посібник /
Обласов В.І., Балик Н.Г. – К., Аграрна освіта 2009. – 215 с.

9. Третяк А. М., Дорош О. С.
Управління земельними ресурсами. /За редакцією професо-
ра А. М. Третяка. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга,
2006 – 360 с.

10. Фотограмметрія: Навчальний посібник / Ю.Г. Кордуба,
Є.І. Смірнов. – К., 2007. – 256 с.

11. Топографічне і землевпорядне креслення: Навчальний посіб-
ник / Суботський В.П., Соколова В.В. – К.: Аграрна освіта, 2010. –
177 с.

12. Оцінка  земель :  підручник / М.Г.  Ступень, О.Я. Микула,
С.С.  Радомський  та ін. ;  за  заг.  ред. М.Г.  Ступеня. –  К. : Агро‐
освіта, 2014. – 373 с.

13. Реєстрація земельних ділянок : підручник / М.Г. Ступень,
О.Ф.Ковалишин, С.О.Малахова, та ін. ; за заг. ред. М.Г. Сту‐
пеня. – К. : «Агроосвіта», 2014. – 359 c.

14. Стандартизація та нормування у землеустрої : навч. по‐
сіб. / Третяк А.М., Другак В.М., Колганова І.Г. – К. : «Агроосві‐
та», 2013. – 224 с. 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 256 times, 1 visits today)