Геодезія та землеустрій

1. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і територіальний землеустрій: Навч. посібник.— К.: Вища освіта, 2006. — 528 с.: іл. 2. Землевпорядне проектування: Навчальний посібник / Т.С. Одарюк та ін. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 292 с. 3. Богіра М.С. Землевпорядне проектування : теоретичні основи і тери‐ торіальний землеустрій : навч. посіб. / М. С. Богіра, В. І. Ярмолюк ; за ред. к.е.н. М.С. Богіри. –  К. : Аграрна освіта, 2011. –  416 с. 4. Топографічне і землевпорядне креслення: Навчальний посіб- ник / Суботський В.П., … Читати далі Геодезія та землеустрій