• Економіка і підприємництво

  • Back

1. Ціноутворення: навч. посіб. / Д.І. Рижмань, Г.Я. Віннічук,
І.М. Криворучко, В.М. Пилявець. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 313 с.

2. Економічна теорія: навч. посіб. / Л.П. Гук. – К.: Аграрна освіта,
2011. – 118 с.

3. Маркетинг: навчальний посібник / Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц,
Л.С. Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 326 с.

4. Банківські операції: Навчальний посібник / Сковира Л.А. – К.:
Аграрна освіта, 2010. – 371 с.

5. Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних
установах: навчальний посібник / К.С. Опалко, Т.М. Кулик – К.:
Аграрна освіта, 2011. – 313 с.

6. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник друге вид., перероб. і допов./М.Ф. Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін. Вища освіта 2003 

7. Менеджмент.Навчальний посібник/ За ред. С.І. Михайлова. -Вінниця: НОВА КНИГА, 2006- 416с.

8. Економіка підприємства: навчальний посібник / Д.І. Рижмань,
Г.Я. Криворучко, Г.Я. Віннічук, М.Т. Пилявець. – К.: Аграрна освіта,
2011. – 531 с.

9. Білоусько В. С., Бєлєнкова М. І. Теорія бухгалтерського
обліку: Навч. посібник / За ред. В. С. Білоуська. — 2-ге вид.
— К.: Мета, 2002. — 240 с.: іл.

10. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: На-
вч. посібник / В.І. Дробот, В.П. Мартьянов, М.Ф. Соловйов,
А.В. Токар, В.Й. Шиян. — К.: Мета, 2003. — 336 с.: іл.

11. Біржове право. Укладачі: Гайдайчук Н.П.,
Кулєєв О.О.

12. П’ятниковська І.І.
Практикум із дисципліни «Економіка підприємства»: Навчально-
методичний осібник

13. Економічний аналіз: Навчальний посібник / Паланюк Н.А.,
Петренко В.Г. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 252 с.

14. Кручок С. І. Іпотечне кредитування: Навч. посібник. — К.: Мета, 2002. — 208 с.: іл.

15. Менеджмент і маркетинг. Навчальний посібник //
М. І. Дуркач, Г. М. Базюк, І. В. Тринів, Я. С. Янишин. – К., 2009. – 179 с.

16. Організація виробництва: Навчальний посібник / Гордієнко О.В.,
Рудько О.І., Кулініч О.І. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 377 с.

17. Основи аграрної економіки: Підручник / В. П. Галушко,
Гвідо Ван Хулєнбрук, О. А. Ковтун та ін. — К.: Вища осві-
та, 2003. — 399 с.: іл.

18. Основи бухгалтерського обліку і фінансування: Навчальний
посібник О.М.Ступаченко, О.М.Хоменко. – К.: Аграрна освіта,
2009. – 248 с.

19. Основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник /
О.М. Шевель /. – К., 2009. – 156 с.

20. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч.
посібник / М. М. Ільчук, Т. Д. Іщенко, В. К. Збарський та ін.; За
ред. М. М. Ільчука. —К.: Вища освіта, 2002. — 398 с.: іл.

21. Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: Навч. по-
сібник / В. В. Зіновчук, Л. В. Молдаван, В. Б. Моссаковський та ін.; за
ред. В. В. Зіновчука. — К.: Вища освіта, 2001. — 464 с.: іл.

22. Підприємницька діяльність та агробізнес: Підруч-
ник / За ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. — К.: Вища осві-
та, 2006. — 543 с.: іл.

23. Підприємницька діяльність.Навчально-методичний посібник. Укладачі: Гордієнко О.В., Кулініч О.І., Петренко Ю.В.,Рудько О.І.,

24. Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогос-
подарських підприємствах за національними стандар-
тами: Навч. посібник / М.Ф. Огійчук, Л.Г. Панченко, Л.О. Ско-
лотій та ін.; За ред. проф. М.Ф. Огійчука. — К.: Вища освіта,
2003. — 464 с.

25. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч.
посіб. / О. В. Гордієнко, О.І. Кулініч, Ю.В. Петренко. – К.: Аграрна
освіта, 2011. – 291 с.

26. Фінанси: Навчальний посібник В.М.Пилявець, М.Т.Пилявець. –
К.: Аграрна освіта, 2010. – 306 с.

27. Фінансове право: навч. посіб. / Л.О. Ковальчук, О.М. Ляхова,
Л.І. Полюхович. – К., 2011. – 185 с.

28. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках:
навчальний посібник / Алєксєєнко С.А. – К. : Аграрна освіта, 2014. –
418 с.

29. Інфраструктура товарного ринку : навчальний посібник / В.М. Пилявець,
В.В. Озима, В.П. Заруба. – К. : Аграрна освіта, 2015. – 255 с.

30. Казначейська справа: навчальний посібник /К.С.Опалко, І.І.Булах,
Н.О. Соколовська та ін. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 296 с.

31. Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: навч.
посіб. /Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, Т.М. Царенко,
Т.В. Сокольська. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 349 с.

32. Облік і звітність у бюджетних установах: навч. посіб. /
Матвєєва Г.Г., Дєрікова С.Д., Біліченко О.О., Нечитайло М.Й.,
Рижмань Л.Д. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 412 с.

33. Страхові послуги: навч. посіб. / Мойсеєнко В.Ю., Шевчик В.П.
Щербак О.О. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 334 с.

34. Товарна політика комерційних підприємств : навч. посіб.
/ Л.Д. Рижмань, Д.І. Рижмань. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 405 c.

35. Солодкий М.О.
Біржовий ринок : навч. посіб. / М.О. Солодкий. – К. : Аграрна
освіта, 2010. – 565 с.

36. Економіка  сільського  господарства :  навч.  посіб. / [Збар‐
ський  В.К., Бабієнко  М.Ф.,  Кулаєць  М.М.,  Синявська  І.М.,  Хо‐
менко  М.П.] ; за  ред.  проф.  В.К.Збарського. –  К. :  Агроосвіта,
2013. – 352 с.

 

 

 

 

 

(Visited 342 times, 1 visits today)