3 червня 2021 року у «Зеленій студії» Науково-методичний центр ВФПО приймав поважних гостей, які готують сучасних фахівців для економіки України: Галину Шишкіну, директора ВСП «Бердянський фаховий коледж Таврійського ДАТУ імені Дмитра Моторного», Віктора Терновика, директора Мирогощанського аграрного коледжу, Миколу Таркана, директора Липковатівського аграрного коледжу та Андрія Гетю, заступника керівника проєкту ФАБУ.

Під час дискурсу обговорювалися питання дуальної освіти, баз практики, підготовки фахівців з органічного виробництва, виноробства, роль викладача у освітньому процесі, адже сучасний викладач має бути практиком, а не теоретиком. Зосереджувалися на тому, що потрібно більше уваги приділяти популяризації органічного руху на всіх рівнях системи освіти України.