ОСВІТА В ЦИФРОВУ ЕПОХУ
ОСВІТА ТУТ І ЗАРАЗ!
ХТО ВПОРЯДКОВУЄ ІНФОРМАЦІЮ – ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ!
Previous
Next

Курси підвищення кваліфікації

Онлайн-курс «Проєктування електронних освітніх ресурсів»

11-12 листопада, 14 годин
 • 7 відеолекцій
 • Методичні матеріали
 • Проєктування ЕОР
ПОПУЛЯРНІ

Масовий відкритий онлайн-курс «Проєктування та створення масових відкритих онлайн-курсів (MOOC)»

22 листопада–15 грудня, 30 годин
 • 10 відеолекцій
 • Методичні матеріали
 • Професійний та саморозвиток у цифровому середовищі
Популярні

Масовий відкритий онлайн-курс «Проєктування та створення електронних підручників і посібників»

13-21 грудня, 30 годин
 • 10 відеолекцій
 • Методичні матеріали
 • Створення ЕОР
Популярні

Масовий відкритий онлайн-курс «Базова цифрова грамотність педагога»

10-16 січня, 30 годин
 • 13 відеолекцій
 • Методичні матеріали
 • Розвиток цифрової грамотності
ПОПУЛЯРНІ

Медіатека електронних засобів навчання

Електронні підручники і посібники

Підручники і посібники PDF

Навчальні відеофільми

Відеокурси

Електронні програмно-методичні комплекси

Календар курсів підвищення кваліфікації

Інтерактивний інформаційний вісник "Освітня траєкторія"

Журнал "Фахова передвища освіта"

Відеокалейдоскоп

X