У ЗАГАЛЬНОМУ ДОСТУПІ РОЗМІЩЕНО ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК “ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ”

Шановні педагоги та студенти! Рекомендуємо вам у допомогу електронний посібник «Основи екології», який розміщений у Медіатеці електронних засобів навчання https://cutt.ly/ZKkPCAm

Посібник розроблений відповідно до навчальної програми з дисципліни «Основи екології» закладів фахової передвищої освіти і призначений для студентів всіх спеціальностей. Електронний посібник простий у користуванні,  містить текстовий матеріал, навчальні відеофільми, довідково-інформаційні матеріали, ілюстрації, словник термінів, тестові завдання. Складається з 3 розділів і містить 622 елементи візуалізації з них 20 відеоматеріалів. Посібник буде надійним засобом навчання у викладанні та опануванні дисципліни «Основи екології»! Бажаємо успіхів!

ОЧІКУЙТЕ НЕЗАБАРОМ КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

Електронні освітні ресурси – це педагогічні програмні засоби, які дають можливість студенту отримати необхідний обсяг навчальної інформації, довідкові матеріали, контрольні завдання, списки використаних джерел та посилання на тематичні ресурси, а також надають більшу свободу вибору і принципово нові  можливості для самостійного навчання. 

Науково-методичний центр ВФПО продовжує створювати електронні підручники та посібники за проєктами науково-педагогічних, педагогічних працівників і формувати електронні програмно-методичні комплекси із спеціальностей.

Найближчим часом у Медіатеці електронних засобів навчання за посиланням https://nmcbook.com.ua очікуйте комплекс електронних посібників із спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

У ЗАГАЛЬНОМУ ДОСТУПІ РОЗМІЩЕНО ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК «ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Увага!!! У Медіатеці електронних засобів навчання, категорія «Електронні підручники і посібники», розділ «Медицина» розміщено електронний підручник «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» https://cutt.ly/ZDSksRa.

У загальній системі підготовки здобувача вищої освіти спеціальності 223 «Медсестринство», освітньо-професійна програма – сестринська справа, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, дисципліна «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» – одна з фундаментальних навчальних дисциплін, спрямованих на засвоєння студентом основних методів обстеження хворого у клініці внутрішніх хвороб. Головне завдання дисципліни полягає в тому, щоб сформувати у студента основи клінічного мислення, професійні навички обстеження хворого та оцінки основних проявів захворювань внутрішніх органів із дотриманням принципів медичної етики та деонтології.

У 12 розділах навчального посібника висвітлюються проблемні питання виявлення 

захворювань людини, методи фізикального та лабораторно-інструментального обстеження пацієнтів, загальні методичні підходи до діагностики окремих внутрішніх захворювань людини за типових їх проявів.

Навчальний посібник призначений для здобувачів освіти  закладів фахової передвищої освіти, медичних сестер-бакалаврів, медичних сестер-магістрів, викладачів сестринської справи медичних коледжів.

У ЗАГАЛЬНОМУ ДОСТУПІ РОЗМІЩЕНО ПОСІБНИК НОВОГО ПОКОЛІННЯ “ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ СОБАК І КОТІВ”

У Медіатеці електронних засобів навчання у загальному доступі розміщено посібник нового покоління «Інфекційні хвороби собак і котів»

Пропонуємо вашій увазі у загальному доступі посібник нового покоління “Інфекційні хвороби собак і котів”, який розміщений у Медіатеці електронних засобів навчання, розділ «Підручники і посібники PDF», 211 «Ветеринарна медицина» або за посиланням https://cutt.ly/GHcqPg0.

Запропонований навчальний посібник максимально наближений до сучасних європейських стандартів навчальної літератури. Він інноваційний за своїм змістом, максимально ілюстрований та містить потрібну інформацію у стислому викладенні.

У структурі посібника три розділи: «Інфекційні хвороби, спільні для собак і котів», «Інфекційні хвороби собак», «Інфекційні хвороби котів».

Наукова інформація розділів про етіологію, патогенез, клінічні ознаки інфекційних захворювань дрібних домашніх тварин, схеми лікувальної тактики формуватимуть клінічне мислення у майбутніх фахівців ветеринарної медицини.

Рекомендований для студентів закладів фахової передвищої освіти зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

ПРОПОНУЄМО ЧЕРГОВИЙ НОМЕР НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЖУРНАЛУ «ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА» №1,2, 2022

Навчально-методичний журнал «Фахова передвища освіта» ­– єдине в Україні видання для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. Протягом двадцяти років журнал залишається консультантом, другом, порадником для тисяч педагогів. Незважаючи ні на що!

Редакційна колегія вітає освітянську спільноту з черговим номером! Ознайомитись із журналом №1,2, 2022 та придбати його можна за посиланням https://cutt.ly/yHtRkRB.
Вартість електронного варіанта 50 гривень.
Розпочато набір статей у №3,2022, який буде підготовлений до першого вересня! Надсилайте матеріали на електронну адресу osvitatk@ukr.net

Дякуємо читачам і дописувачам за співпрацю!

ПРОПОНУЄМО У ЗАГАЛЬНОМУ ДОСТУПІ ПОСІБНИК НОВОГО ПОКОЛІННЯ “ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ПТИЦІ”

Пропонуємо вашій увазі у загальному доступі посібник нового покоління “Інфекційні хвороби птиці”, який розміщений у Медіатеці електронних засобів навчання, розділ «Підручники і посібники PDF», 211 «Ветеринарна медицина» або за посиланням  https://cutt.ly/4GSZs9L.


Посібник нового покоління “Інфекційні хвороби птиці” включає інформацію про хвороби птиці. Наведено наукові дані щодо збудників інфекційних хвороб птиці, у розділах з епізоотології хвороб розкрито епізоотологічні дані, вікову сприйнятливість, джерела та резервуар збудників, способи зараження і механізми передачі збудників.

Описано характерні клінічні ознаки та форми їх прояву, викладено найхарактерніші патологоанатомічні зміни, наведено основні сучасні та новітні методи лабораторної діагностики, алгоритм дій лікаря ветеринарної медицини під час виникнення захворювання, засоби профілактики, заходи  боротьби з інфекційними хворобами у птахівництві.

Рекомендований для студентів зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

НОВИНКА!!! НАВЧАЛЬНИЙ ВІДЕОФІЛЬМ “КЕСАРІВ РОЗТИН У КОРОВИ”

НОВИНКА!!! У загальному доступі у категорії «Навчальні відеофільми», розділ «211 Ветеринарна медицина» або за посиланням https://cutt.ly/6GSXxI9 розміщено навчальний відеофільм “Кесарів розтин у корови”, який демонструє показання до операції, її значення та складові, а саме: фіксацію тварини, знеболювання тканин, етапи оперативного прийому (роз’єднання тканин, виведення та реанімація новонародженого, з’єднання тканин) та післяопераційні заходи, які забезпечують профілактику ускладнень.

 

Відеофільм стане у нагоді усім учасникам освітнього процесу під час підготовки  майбутніх фахівців спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”

 

Увага!!! Під час доступу до відеофільму на персональному комп’ютері відеохостинг YouTube попросить увійти у свій акаунт Google, щоб підтвердити вік глядача, адже, як правило, відеофільми зі спеціальності «Ветеринарна медицина» є специфічним контентом (можуть містити хірургічні втручання), не передбаченим для перегляду дітьми.