Меню Закрити

НВФ будівництво Охорона праці на будівельному майданчику

Охорона праці на будівельному майданчику

Навчальний відеофільм «Охорона праці на будівельному майданчику» створений на основі відеосюжетів відзнятих на різних будівельних майданчиках. Особлива увага у ньому приділена актуальним питанням з охорони праці, правильне вирішення яких під час зведення будівель суттєво впливає на зменшення виробничого травматизму та створює безпечні та нешкідливі умови праці або мінімізує дію шкідливих виробничих факторів. Відеофільм створено з урахуванням різних стадій будівництва – від нульового циклу до виконання опоряджувальних робіт. Детальні висвітлені такі теми, що передбачені для вивчення програмою навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі», як «Облаштування огорожі будівельних майданчиків», «Знаки безпеки», «Небезпечні зони», «Електробезпека», «Пожежна безпека», «Техніка безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт», «Безпечна експлуатація будівельних машин та механізмів», «Риштування та помости» тощо. Навчальний відеофільм може бути використаний під час вивчення дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» спеціальностей напряму підготовки фахівців 6.060101 «Будівництво», а також бути корисним для підготовки інженерно-технічних працівників будівельних галузей щодо питань з охорони праці. Тривалість 17 хв. DVD