Меню Закрити

Інтенсивний онлайн-курс UCAB “АГРОНОМІЯ”

Відеозйомки проводилися на базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки

Блок «Фізіологія рослин та формування урожаю»

Лекція 1. Управління формуванням урожайності

Просторова структура посіву та її вплив на урожайність. Інтенсивність фотосинтезу та його вплив на формування урожайності. Коефіцієнт господарської ефективності та шляхи його покращення

Лекція 2. Морфогенез рослин

Діагностика закладання генеративних органів, причини редукування генеративних органів. Методи зниження редукції

Лекція 3. Фізіологія стійкості рослин

Адаптація та механізм стійкості рослин. Фізіологічні основи стійкості рослин. Холодостійкість, морозостійкість рослин. Жаростійкість та посухостійкість рослин. Солестійкість рослин

Блок «Екологія рослин»

Лекція 4. Екологічні основи рослинництва

Характеристика та класифікація екологічних факторів життя рослин. Абіотичні та біотичні чинники росту та розвитку рослин

Лекція 5. Озимі зернові культури

Біологічні, морфологічні та технологічні особливості формування продуктивності

Блок «Менеджмент агроценозів»

Лекція 6. Ризики в рослинництві: шляхи попередження, уникнення або зниження негативної дії

Блок «Агрономічний аудит»

Лекція 7. Аудит якості виконання технологічних операцій

Лекція 8. Стандартизація та сертифікація садивного матеріалу

Лекція 9. Діагностування стану посіву. Визначення біологічного врожаю сільськогосподарських культур