Меню Закрити

Магазин (підручники та навчальні посібники (перелік)

18,62 грн

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

У навчально-методичному посібнику висвітлено організаційні основи формування матеріально-технічної бази, основні питання організації і планування діяльності, переробки, зберігання та реалізації продукції аграрних підприємств. Розроблено для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання, викладачів.

15,12 грн

ДИЗАЙН
ПРОЕКТУВАННЯ

Викладено завдання та методичні вказівки щодо виконання курсових проектів, інформацію про їх склад, порядок виконання, характер оформлення, наведено всі етапи їх розробки. Розміщено вихідні дані для формування гармонійного простору згідно з всіма вимогами, а також всі ергономічні дані для того, щоб спроектувати зручний, гармонійний та красивий житловий простір. Розроблено для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання, викладачів.

66,80 грн

ДОВІДНИКОВА КНИГА
З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

У навчально-методичному посібнику висвітлено організаційні основи формування матеріально-технічної бази, основні питання організації і планування діяльності, переробки, зберігання та реалізації продукції аграрних підприємств. Розроблено для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання, викладачів.

63,15 грн

ЗБІРНИК СЦЕНАРІЇВ
ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ

Пропонований збірник є узагальненим, систематизованим виданням сценаріїв виховних заходів з досвіду роботи викладачів та студентів аграрних вищих навчальних закладів. Для заступників директорів з виховної роботи, викладачів, кураторів, вихователів, керівників художньої самодіяльності. Розроблено для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання, викладачів.

37,52 грн

ІНФРАСТРУКТУРА
ТОВАРНОГО РИНКУ

У навчальному посібнику розкрито сутність інфраструктури товарного ринку та її роль у ринковій економіці, види та умови здійснення ефективної діяльності окремими ланками інфраструктури товарного ринку, методи раціональної організації та планування діяльності підприємств та організацій інфраструктури товарного ринку, систему показників інфраструктури товарного ринку та методи їх формування. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник буде корисний також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.

72,43 грн

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ (випуск №19)

Узагальнено досвід і напрацювання викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації та переможців кон¬курсу «Викладач року – 2014». Висвітлено інноваційні процеси в забезпеченні якості професійної освіти шляхом підвищення педагогічної майстерності викладачів і впровадження інновацій¬них освітніх технологій у навчальному процесі. Рекомендовано для викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.

30,50 грн

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ
БУДІВЛІ І СПОРУДИ

Висвітлено найголовніші положення сучасного будівництва на селі, необхідні теоретичні відомості про планування сільських населених пунктів, проектування сільськогосподарських будівель і споруд, їх об’ємно-планувальні і конструктивні рішення та будівельні матеріали, що використовують для їх зведення, подано характеристики технологічних процесів, що протікають у будівлях і впливають на вибір об’ємно-планувальних конструктивних рішень, використано найновіші наукові та фактичні матеріали.Для заступників директорів з виховної роботи, викладачів, кураторів, вихователів, керівників художньої самодіяльності. Розроблено для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання, викладачів.

21,10 грн

ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Викладено методологічні основи землевпорядного проектування, планування й організації використання земель у системі землеустрою, методи, методику та технологію землевпорядного проектування, організацію здійснення схем і проектів землеустрою. Розкрито зміст і методику розроблення схем землеустрою адміністративно-територіальних утворень, техніко-економічних обґрунтувань використання й охорони земель, складання проектів територіального землеустрою, землеустрою встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень, організації та встановлення меж природно-заповідного фонду, впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових, відведення земельних ділянок. Для підготовки бакалаврів напряму «Геодезія, картографія та землевпорядкування» (спеціальність «Землевпорядкування та кадастр») в аграрних вищих навчальних закладах. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник буде корисний також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.

66,10 грн

РОДЕНТОЛОГІЯ

У навчальному посібнику узагальнено новітні дані з біології, екології, поширення і шкідливості головних видів гризунів і зайцеподібних України. Значне місце відведено систематиці, розробці сучасних методів обліку і прогнозування динаміки чисельності гризунів. Висвітлено заходи, спрямовані на регулювання чисельності шкідливих видів цих груп. В окремому розділі вміщено лабораторно-практичні заняття. Розглянуто особливості морфології та анатомії гризунів, головні методи їх обліку. Наведено стислий визначник гризунів України та характеристику основних видів, яка містить поширення, морфологію, біологічні особливості, господарське значення та сучасний стан їх чисельності. Призначено для студентів, викладачів, аспірантів аграрних вищих навчальних закладів, а також фахівців сільськогосподарського виробництва, фермерів і власників присадибних та садово-дачних ділянок. Рекомендовано для викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.

17,04 грн

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ
У ЗЕМЛЕУСТРОЇ

Перший український навчальний посібник такого типу, де на основі досліджень авторів викладено теоретико-методологічні та методичні основи стандартизації та нормування у землеустрої, організацію робіт із стандартизації та нормування і вимоги до змісту нормативних документів. Розкрито зміст і методику розробки концепцій та галузевих програм створення єдиної системи нормативно-правових актів у землеустрої, державному земельному кадастрі і системи стандартизації та нормування у сфері охорони земель. Розглянуто міжнародні, європейські та міждержавні стандарти, національні та галузеві системи стандартів, систему стандартів із захисту довкілля, систему стандартів та нормативів у землеустрої, сфері охорони земель та державного земельного кадастру, системи стандартів з безпеки праці на підприємствах.Розроблено для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання, викладачів.

16,24 грн

ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
З ОСНОВАМИ АВТОМАТИКИ

Викладено питання із загальної електротехніки та основ автоматики. Широко розкрито теоретичні закономірності за допомогою схем, таблиць, рисунків та формул.Для підготовки бакалаврів напряму «Геодезія, картографія та землевпорядкування» (спеціальність «Землевпорядкування та кадастр») в аграрних вищих навчальних закладах. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник буде корисний також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.

66,10 грн

РОДЕНТОЛОГІЯ

У навчальному посібнику узагальнено новітні дані з біології, екології, поширення і шкідливості головних видів гризунів і зайцеподібних України. Значне місце відведено систематиці, розробці сучасних методів обліку і прогнозування динаміки чисельності гризунів. Висвітлено заходи, спрямовані на регулювання чисельності шкідливих видів цих груп. В окремому розділі вміщено лабораторно-практичні заняття. Розглянуто особливості морфології та анатомії гризунів, головні методи їх обліку. Наведено стислий визначник гризунів України та характеристику основних видів, яка містить поширення, морфологію, біологічні особливості, господарське значення та сучасний стан їх чисельності. Призначено для студентів, викладачів, аспірантів аграрних вищих навчальних закладів, а також фахівців сільськогосподарського виробництва, фермерів і власників присадибних та садово-дачних ділянок. Рекомендовано для викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.