Меню Закрити

НВФ агроінженерія Токарні різці

Токарні різці

Навчальний відеофільм дозволяє студентам ознайомитися з будовою, класифікацією, номенклатурою та геометрією токарних різців, що дає змогу більш якісно виконати лабораторне заняття, а також отримати більш глибокі теоретичні знання та практичні навики за даною тематикою. Навчальний відеофільм призначений для використання студентами спеціальностей 5.10010201– 5. 10010202 денної та заочної форм навчання. Тривалість 15 хв.