Меню Закрити

НВФ агроінженерія Загальні правила техніки безпеки під час роботи на машинно-тракторних агрегатах

Загальні правила техніки безпеки під час роботи на машинно-тракторних агрегатах

Навчальний відеофільм відображає небезпеки, які можуть виникати під час формування, регулювання та експлуатації машинно-тракторних агрегатів. Даний відеофільм повинен сформувати в майбутніх фахівців, правила техніки безпеки під час роботи на тракторах і механізмах. Набуті знання унеможливлять виникнення аварійних ситуацій, пожеж та травмування працівників. Навчальний відеофільм створено для закріплення знань по темах навчальної дисципліни «Основи охорони праці», зв’язаних з питаннями техніки безпеки під час роботи на сільськогосподарських машинах, тракторах та агрегатах. Він може бути використаний під час навчального процесу в аграрних навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». Тривалість 16 хв.