Меню Закрити
9 переглядів

У ЗАГАЛЬНОМУ ДОСТУПІ РОЗМІЩЕНО ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК «ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Увага!!! У Медіатеці електронних засобів навчання, категорія «Електронні підручники і посібники», розділ «Медицина» розміщено електронний підручник «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» https://cutt.ly/ZDSksRa.

У загальній системі підготовки здобувача вищої освіти спеціальності 223 «Медсестринство», освітньо-професійна програма – сестринська справа, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, дисципліна «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» – одна з фундаментальних навчальних дисциплін, спрямованих на засвоєння студентом основних методів обстеження хворого у клініці внутрішніх хвороб. Головне завдання дисципліни полягає в тому, щоб сформувати у студента основи клінічного мислення, професійні навички обстеження хворого та оцінки основних проявів захворювань внутрішніх органів із дотриманням принципів медичної етики та деонтології.

У 12 розділах навчального посібника висвітлюються проблемні питання виявлення 

захворювань людини, методи фізикального та лабораторно-інструментального обстеження пацієнтів, загальні методичні підходи до діагностики окремих внутрішніх захворювань людини за типових їх проявів.

Навчальний посібник призначений для здобувачів освіти  закладів фахової передвищої освіти, медичних сестер-бакалаврів, медичних сестер-магістрів, викладачів сестринської справи медичних коледжів.

Залишити відповідь